De 7e Themadag Oog en Werk is verplaatst van
vrijdag 17 april 2020 naar vrijdag 2 oktober 2020

Alle deelnemers ontvingen daarover deze brief.

 

Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2, 3813 HN Amersfoort

De werkgroep Ergoftalmologie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap organiseert voor de 7e keer een dag met lezingen over de relatie tussen het verrichten van visuele taken en de conditie van het oog.
De dag is bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, oogartsen, onderzoekers, optometristen en andere beroepsbeoefenaren rondom het thema oog en werk.

Het programma bestaat uit 10 lezingen, gegroepeerd rondom een aantal thema’s.

1. Visuele functies en beperkingen
2. Toegankelijkheid van de omgeving en het welzijn 
3. Belastbaarheid bij slechtziendheid
4. Somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen

Wij hopen u op (17 april ) 2 oktober 2020 te ontmoeten in De Eenhoorn te Amersfoort.

Prof. dr. Nomdo Jansonius,
voorzitter werkgroep Ergoftalmologie

 

PROGRAMMA - download hier de pdf

09.15 Ontvangst met koffie en thee  
10.00 Sessievoorzitter ir. Anne Vrijling  
10.00 Opening ir. Anne Vrijling, klinisch fysicus, Koninklijke Visio
10.05 Inleiding visuele functies Prof. dr. Nomdo Jansonius, oogarts en hoogleraar oogheelkunde, UMCG
  Veelvoorkomende oogziekten als cataract, glaucoom en maculadegeneratie beïnvloeden het zien elk op een verschillende manier. Om de gevolgen voor werk en verkeer goed te kunnen beoordelen, dienen verschillende visuele functies gemeten te worden. Aan bod komen visus, gezichtsveld, donderadaptatie, kleurenzien en stereoscopie.
10.35 Kleurenzien, kleurzienstoornissen en hulpmiddelen Dr. ir. Gerard de Wit, klinisch fysicus, Bartiméus
  Acht procent van de populatie (vooral mannen) heeft een kleurzienstoornis. Wat betekent dit voor het zien en zijn er hulpmiddelen?
11.05 Pauze  
11.30 Toegankelijkheid van de openbare ruimte Dr. Bart Melis-Dankers, klinisch fysicus, Koninklijke Visio
  Voor mensen met beperkingen is het van groot belang dat de gehele openbare ruimte en alle publieke gebouwen goed toegankelijk zijn. Voor slechtziende mensen spelen o.a licht, verlichting, kleur, contrast en bewegwijzering daarin een belangrijke rol. Met het juiste ontwerp van de publieke ruimte kunnen alle mensen, ongeacht hun beperkingen, veilig en verantwoord meedoen in de maatschappij. Dat is niet eenvoudig, maar sommige oplossingen zijn soms makkelijker (en goedkoper!) dan u denkt! Maak ook uw praktijk of instelling beter toegankelijk.
12.00 Creating healthy environments; aandacht voor licht en werk Prof. dr. Helianthe Kort, hoogleraar Creating Healthy Environments for Future Users, TU-E, faculteit Bouwkunde, Lector Technologie voor Zorginnovaties, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam leven, Hogeschool Utrecht
  Mensen zijn verschillend en hebben gelukkig verschillende wensen. Thuis kunnen mensen hun omgeving helemaal inrichten naar eigen wens, maar hoe zit dit in de werkomgeving. Welke betekenis heeft (dag)licht bij de uitvoer van het werk in het ziekenhuis en op kantoor? Hoe zit de ideale werkomgeving eruit bezien vanuit verlichting en daglicht? Kun je de ideale werkomgeving een Healthy Environment noemen? En wat is dan de plek van een Healing Environment hierin?
12.30 Slaapwaakritme, stemming en de invloed van het juiste licht op de juiste tijd Dr. Marijke Gordijn,directeur, Chrono@Work Groningen
  Naast staafjes en kegeltjes zijn er ook lichtgevoelige ganglioncellen in de retina. Deze cellen integreren informatie van de staafjes en kegeltjes met eigen activatie door blootstelling aan licht met een golflengte rond 480 nm, de kleur cyaanblauw. Projecties van deze cellen gaan o.a. naar de Nucleus Suprachiasmaticus, de biologische klok, en de gebieden die een rol spelen bij stemmingsregulatie. Afhankelijk van het tijdstip van blootstelling aan licht, kan de klok naar een vroeger of later tijdstip worden geschoven met als gevolg dat men bijvoorbeeld eerder of juist later slaapt en wakker wordt, maar directe effecten op de stemming zijn op deze manier ook te verklaren.
13.00 Lunch  
14.00 Sessievoorzitter dr. Anton Verezen optometrist, Elvea
14.00 Belastbaarheid bij slechtziendheid Dr. R. van Nispen, UHD Oogheelkunde, Amsterdam, UMC
  De belastbaarheid van volwassenen met een visuele beperking is een onderwerp dat in onderzoek en praktijk op verschillende manieren naar voren komt. Klachten van vermoeidheid en somberheid zijn enkele verschijningsvormen van een verminderde belastbaarheid. Dergelijke klachten staan in de weg van participatie in de samenleving. Er wordt stilgestaan bij mogelijkheden om de belastbaarheid te vergroten.
14.30 Oog voor werk Drs. Angèle Fontijn,medewerker advies, Koninklijke Visio
  Slechtziend worden tijdens je arbeidzame leven betekent verlies lijden, angst voor de toekomst, tegenslagen verwerken. Hoe kom je van die diepe rouw tot wederopbouw? Een verhaal over hoe je ogenschijnlijke zwakte je kracht wordt en wat je erbij nodig hebt om weer oog voor werk te krijgen.
15.00 Somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen Prof. dr. Mies van Genderen, oogarts, Bartiméus en hoogleraar oogheelkunde, UMCU
  Oogartsen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met een visusdaling, gezichtsvelduitval of een combinatie van beide, zonder dat daarvoor een organisch substraat kan worden gevonden. De term hiervoor is somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen of functionele visusstoornissen. Het is van groot belang de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen om het verergeren van klachten en iatrogene schade veroorzaakt door invasieve procedures te voorkomen. Verder blijkt dat hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe groter de kans is op spontaan herstel. De lezing zal ingaan op de diagnostiek en het vervolgtraject van somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen.
15.30 Pauze  
16.00 Zin en onzin van gekleurde filters ter voorkoming van retinaschade Prof. dr. Dick van Norren, fysicus emeritus, UMC Utrecht en TNO Soesterberg
  In 1976 publiceerde Ham het actiespectrum van retinaschade: hoe korter de golflengte hoe gevaarlijker. Langs die meetlat kunnen we alle filters leg
gen. Maar hoe zit het met de notoir moeilijk vast te stellen chronische effecten? En met pathologie?
16.30 Oogtrauma in Laurel en Hardy films Dr. Richard Zegers, oogarts, Diakonessenhuis Utrecht – Zeist - Doorn
  De films van Stan Laurel en Oliver Hardy kenmerken zich door een grote hoeveelheid lichamelijk geweld. Hierbij worden de ogen niet gespaard, waardoor diverse verwondingen kunnen ontstaan. De kwantitatieve en kwalitatieve aard van deze oogletsels zullen worden besproken.
17.00 Sluiting  
17.05 Borrel  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie
Eenhoorn Meeting Center
Barchman Wuytierslaan 2
23818 LH Amersfoort

Bereikbaarheid
Eenhoorn Meeting Center Amersfoort ligt in het hart van Nederland. Vanaf CS Amersfoort is het slechts 84 voetstappen naar de Eenhoorn.
De Eenhoorn heeft een eigen parkeerterrein, mocht hier geen plaats meer zijn dan kunt u parkeren bij de  Q-Park terreinen: Barchman Wuytierslaan en Argonaut, deze bevinden zich naast het station. De parkeergarage Asch en Wijck is 600 meter van de Eenhoorn verwijderd.

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 180,- en is inclusief koffie/thee, lunch en borrel. Voor studenten geldt een tarief van € 60,-.
Wij sturen u een bevestiging per email.

Betalen
De kosten maakt u over op rekeningnummer NL 41 RABO 0345 6496 99 t.n.v. Stichting Oogheelkundige Congressen te Nijmegen o.v.v. Ergo2020 en uw naam. Deze gegevens vindt u ook op de bevestigingspagina nadat u onderstaand formulier ingevuld en verzonden heeft.

Accreditatie
Accreditatie is verleend door

Organisatie
Stichting Oogheelkundige Congressen
Jolanda Hennink
van Trieststraat 1e
6512 CW Nijmegen
T +31 652345845
contactformulier

  

REGISTRATIEFORMULIER THEMADAG OOG EN WERK (17 april) 2 oktober 2020

Aanmelding themadag werkgroep ergoftalmologie

De kosten voor deze dag bedragen 180 euro inclusief koffie, thee, lunch en borrel.
Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van 60 euro.
Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is:

beroep
Naam en adresgegevens - graag alle velden invullen
Overige gegevens
Privacy

wij respecteren uw privacy: wij gebruiken uw gegevens enkel voor de registratie van dit symposium en verstrekken ze niet aan derden

Op de volgende pagina (nadat u uw gegevens verstuurd heeft) vindt u de betalingsgegevens en een overzicht van uw inschrijving.
Ook kunt u de gegevens op die pagina printen voor uw eigen administratie.