THEMADAG OOG EN WERK 2023

De Themadag Oog en Werk vindt plaats op vrijdag 13 oktober 2023 in de Eenhoorn te Amersfoort.

Het programma is ook online te volgen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 190,00 en is inclusief koffie/thee, lunch en borrel.
Voor studenten is het tarief € 60,00.
Indien u het programma online volgt gelden dezelfde tarieven (190/60)
Inschrijving is mogelijk tot 1 oktober 2023.


 

De werkgroep Ergoftalmologie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap organiseert weer een dag met lezingen over de relatie tussen het verrichten van visuele taken en de conditie van het oog.
De dag is bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, oogartsen, onderzoekers, optometristen en andere beroepsbeoefenaren rondom het thema oog en werk.

Het programma bestaat uit 10 lezingen, gegroepeerd rondom een aantal thema’s.

1. Oorzaken van problemen bij het zien
2. Mobiliteit en zien
3. Juridische aspecten bij slechter zien
4. Belastbaarheid

PROGRAMMA - download hier de pdf

09.15 Registratie. Inloop met koffie en thee.
10.00 Opening door dr. ir. Gerard de Wit - klinisch fysicus Bartimeus - en ir. Anne Vrijling - klinisch fysicus Koninklijke Visio -, moderatoren van deze themadag
10.05 Inleiding visuele functies BIJ HET OUDER WORDENDE OOG Prof. dr. Nomdo Jansonius
oogarts en hoogleraar oogheelkunde, UMCG
  Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste visuele functies. Hoe worden ze gemeten? Hoe veranderen ze a.g.v. veelvoorkomende leeftijdsgebonden oogziekten zoals cataract, glaucoom en maculadegeneratie? En hoe a.g.v. de normale veroudering?
10.35 Visuele klachten ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel Prof. dr. Joost Heutink
hoogleraar Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel, Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio
  Een hersenaandoening heeft in veel gevallen ook gevolgen voor het zicht. Wat zijn die gevolgen en wat merken mensen met hersenletsel daar zelf van? Waar klagen mensen met hersenletsel over en hoe kunnen we die klachten duiden? Hoe verhouden visuele klachten zich tot meetbare functiestoornissen of problemen met het uitvoeren van belangrijke activiteiten, zoals lezen en zelfstandige mobiliteit? 
11.05 Pauze  
11.30 Bijziendheid: een groot toekomstig probleem? dr. Annet Haarman
oogarts i.o. Erasmus MC
  Myopie (bijziendheid) is niet alleen een, te corrigeren, brilsterkte maar kan op latere leeftijd leiden tot slechtziendheid of zelfs blindheid door de complicaties die kunnen ontstaan. Wereldwijd is de afgelopen jaren de prevalentie en incidentie van myopie enorm toegenomen. Deze toename van myopen kan enorme impact hebben op ons gezondheidszorgsysteem als ook op de kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie van individuele patiënten.
12.00 Problematiek bij droge ogen dr. Jelle Vehof
oogarts, Droge Ogen Kliniek Nederland
  Droge ogen is een veelvoorkomende oogaandoening en kan leiden tot een sterk verlaagde werkproductiviteit, zo blijkt uit een nieuwe studie van dr. Vehof in Nederland. Daarnaast zijn omgevingsfactoren belangrijk in het ontstaan van droge ogen. In deze presentatie wordt de impact van droge ogen besproken, en hoe goede behandeling van droge ogen, met speciale aandacht voor de werkomgeving, kan helpen klachten te verminderen.
12.30 PAUZE / lunch  
13.30

Autorijden bij oogproblemen: de mogelijkheden bij grensgevallen

Ruud Bredewoud
hoofd Medische Dienst CBR
  Visuele eisen zijn de oudste vastgelegde eisen aan de rijgeschiktheid voor het rijbewijs. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd de Eigen verklaring voor het rijbewijs ingevoegd en formuleerde het NOG als eerste beroepsvereniging minimumeisen voor het gezichtsorgaan. In het begin waren dat harde eisen: onder de norm was einde rijbewijs. Echter door de jaren heen zijn er enkele grijze gebieden ontstaan. Daar biedt de rijtest praktische rijgeschiktheid de mogelijkheid om toch het autorijbewijs te behouden. In deze lezing wordt op die bijzondere keuringen ingegaan.
14.00

Als autorijden niet meer lukt: langzaam gemotoriseerd verkeer

dr. Bart Melis-Dankers
klinisch fysicus, Koninklijke Visio
  Veilig woon-werkverkeer is een hele belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Maar wat doe je dan als je geen auto mag rijden omdat je daarvoor te slecht ziet? In deze presentatie hoort u wat de mogelijkheden zijn die het langzaam gemotoriseerde verkeer daarin kan bieden. Daarnaast wordt ingegaan op veilig en verantwoord gebruik van bijzondere ‘langzame voertuigen’ op de werkvloer zoals tractoren, heftrucks, dwarslopers, bloementreintjes en MMBS-voertuigen.
14.30

Werken met minder zicht: wat zegt de wet?

mr. Rogier Simons
support lawyer Zorg & Sociaal Domein
  Omwille van de aard van specifieke werkzaamheden kan, voor bepaalde beroepen, een medische keuring verplicht zijn. Bij een medische keuring kan bijvoorbeeld worden getest op het bestaan van een visuele beperking. Zo mag een treinmachinist bijvoorbeeld niet kleurenblind zijn. Echter bestaat voor verplichte medische keuringen geen eenduidige wet- en regelgeving. Uitzonderingen hierop bieden verplichte medische keuringen die vallen onder de Wet medische keuringen (WMK). Hoe verhouden de verschillende systemen ten aanzien van verplichte medische keuringen zich tot elkaar en welke lessen kunnen worden geleerd uit de wet? 
15.00 Pauze
15.30

Factoren van belang bij arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking

drs. Richard Daniëls
arts-onderzoeker Amsterdam UMC en verzekeringsarts
  Naast problemen in het dagelijks functioneren zijn er voor visueel beperkte mensen ook grote uitdagingen m.b.t. arbeidsparticipatie. Helaas is de arbeidsparticipatie onder visueel beperkten dan ook zeer laag. In de presentatie wordt een weergave gegeven van uit onderzoek bevonden factoren die van belang zijn bij de arbeidsparticipatie van visueel beperkte mensen. Dit vormt een onderdeel van lopend wetenschappelijk onderzoek voor een beter inzicht en ontwikkeling van handvatten ten aanzien arbeidsbelastbaarheid bij visuele beperkingen.
16.00 Depressie en angstklachten Edine van Munster - MSc
promovenda Robbert Coppes Stichting en Amsterdam UMC
  Depressie- en angstklachten komen vaker voor bij mensen met een visuele beperking dan zonder visuele beperking. In veel gevallen ontvangen zij echter geen ondersteuning, mogelijk doordat klachten niet (tijdig) worden herkend. Er wordt gesproken over de moeilijkheden van het herkennen van deze klachten, en er worden handreikingen gedaan om hier als professional mee om te gaan.
16.30 Oogtrauma’s in Laurel en Hardy films dr. Richard Zegers
oogarts Oogkliniek Maastricht
  Het legendarische duo Stan Laurel en Oliver Hardy staat in hun films bekend om 12 ambachten en 88 ongelukken. In deze presentatie wordt - met een grote knipoog weliswaar, maar daarom niet minder serieus - de kwetsbaarheid van ogen duidelijk gemaakt tijdens deelname aan het arbeidsproces.
17.00 Borrel

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie
Eenhoorn meeting center
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Bereikbaarheid
De Eenhoorn bevindt zich op korte loopafstand van station Amersfoort CS.
Indien u met de auto komt kunt u bij de Eenhoorn parkeren, als dit terrein vol mocht zijn is er parkeergelegenheid op 250 meter afstand (P + R Barchman Wuytierslaan naast het station) of iets verder - 600 meter - parkeergarage Asch van Wijck.

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 190,00. Voor studenten geldt een tarief van € 60,00.
De stream van het programma is online te volgen. De kosten voor het online volgen van het programma zijn identiek aan die van deelname in Amersfoort.
Wij sturen u een bevestiging per email.

Betalen
De kosten maakt u over op rekeningnummer NL 41 RABO 0345 6496 99 t.n.v. Stichting Oogheelkundige Congressen te Nijmegen o.v.v. Ergo2023 en uw naam. Deze gegevens vindt u ook op de bevestigingspagina nadat u onderstaand formulier ingevuld en verzonden heeft.

Accreditatie
Accreditatie is verleend door

Organisatie
Stichting Oogheelkundige Congressen
Jolanda Hennink
T +31 652345845
contactformulier

  

REGISTRATIEFORMULIER THEMADAG OOG EN WERK 13 oktober 2023

Aanmelding themadag werkgroep ergoftalmologie

De kosten voor deze dag bedragen 190,00 euro.
Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van 60 euro.
Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is:

locatie
beroep
Naam en adresgegevens - graag alle velden invullen
Overige gegevens
Dieet
Privacy

wij respecteren uw privacy: wij gebruiken uw gegevens enkel voor de registratie van dit symposium en verstrekken ze niet aan derden

Op de volgende pagina (nadat u uw gegevens verstuurd heeft) vindt u de betalingsgegevens en een overzicht van uw inschrijving.
Ook kunt u de gegevens op die pagina printen voor uw eigen administratie.