THEMADAG OOG EN WERK GAAT VIRTUEEL

De 7e Themadag Oog en Werk is verplaatst van
vrijdag 17 april 2020 naar vrijdag 2 oktober 2020
en is alleen online te volgen.

Nu het aantal besmettingen met COVID-19 oploopt heeft de congrescommissie besloten de themadag uitsluitend virtueel aan te bieden. De sprekers zullen vanuit het congrescentrum presenteren. Enkele dagen voor het congres ontvangt u een link om het programma interactief te kunnen volgen. Vragen aan sprekers kunnen gesteld worden via een chatfunctie.

Het inschrijfgeld voor het virtueel volgen van deze themadag valt iets lager uit.

Voor reguliere deelnemers (niet de studenten) retourneren wij € 35,50 indien u reeds betaald heeft en als u nu inschrijft bedraagt het inschrijfgeld € 144,50. Voor studenten blijft het tarief € 60,00.
Inschrijving is mogelijk tot 28 september 2020.


 

De werkgroep Ergoftalmologie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap organiseert voor de 7e keer een dag met lezingen over de relatie tussen het verrichten van visuele taken en de conditie van het oog.
De dag is bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, oogartsen, onderzoekers, optometristen en andere beroepsbeoefenaren rondom het thema oog en werk.

Het programma bestaat uit 10 lezingen, gegroepeerd rondom een aantal thema’s.

1. Visuele functies en beperkingen
2. Toegankelijkheid van de omgeving en het welzijn 
3. Belastbaarheid bij slechtziendheid
4. Somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen

Prof. dr. Nomdo Jansonius,
voorzitter werkgroep Ergoftalmologie

PROGRAMMA - download hier de pdf

10.00 Sessievoorzitters dr. Anton Verezen optometrist, Elvea
ir. Anne Vrijling klinisch fysicus, Koninklijke Visio
  Opening ir. Anne Vrijling, klinisch fysicus, Koninklijke Visio
10.05 Inleiding visuele functies Prof. dr. Nomdo Jansonius, oogarts en hoogleraar oogheelkunde, UMCG
  Veelvoorkomende oogziekten als cataract, glaucoom en maculadegeneratie beïnvloeden het zien elk op een verschillende manier. Om de gevolgen voor werk en verkeer goed te kunnen beoordelen, dienen verschillende visuele functies gemeten te worden. Aan bod komen visus, gezichtsveld, donderadaptatie, kleurenzien en stereoscopie.
10.35 Kleurenzien, kleurzienstoornissen en hulpmiddelen Dr. ir. Gerard de Wit, klinisch fysicus, Bartiméus
  Acht procent van de populatie (vooral mannen) heeft een kleurzienstoornis. Wat betekent dit voor het zien en zijn er hulpmiddelen?
11.05 Pauze  
11.20 Toegankelijkheid van de openbare ruimte Dr. Bart Melis-Dankers, klinisch fysicus, Koninklijke Visio
  Voor mensen met beperkingen is het van groot belang dat de gehele openbare ruimte en alle publieke gebouwen goed toegankelijk zijn. Voor slechtziende mensen spelen o.a licht, verlichting, kleur, contrast en bewegwijzering daarin een belangrijke rol. Met het juiste ontwerp van de publieke ruimte kunnen alle mensen, ongeacht hun beperkingen, veilig en verantwoord meedoen in de maatschappij. Dat is niet eenvoudig, maar sommige oplossingen zijn soms makkelijker (en goedkoper!) dan u denkt! Maak ook uw praktijk of instelling beter toegankelijk.
11.50 Creating healthy environments; aandacht voor licht en werk Dr. ir. Juliëtte van Duijnhoven postdoc-onderzoeker Building Lighting, Faculteit bouwkunde, TU Eindhoven
  Mensen zijn verschillend en hebben gelukkig verschillende wensen. Thuis kunnen mensen hun omgeving helemaal inrichten naar eigen wens, maar hoe zit dit in de werkomgeving. Welke betekenis heeft (dag)licht bij de uitvoer van het werk in het ziekenhuis en op kantoor? Hoe zit de ideale werkomgeving eruit bezien vanuit verlichting en daglicht? Kun je de ideale werkomgeving een Healthy Environment noemen? En wat is dan de plek van een Healing Environment hierin?
12.20 Slaapwaakritme, stemming en de invloed van het juiste licht op de juiste tijd Dr. Marijke Gordijn,directeur, Chrono@Work Groningen
  Naast staafjes en kegeltjes zijn er ook lichtgevoelige ganglioncellen in de retina. Deze cellen integreren informatie van de staafjes en kegeltjes met eigen activatie door blootstelling aan licht met een golflengte rond 480 nm, de kleur cyaanblauw. Projecties van deze cellen gaan o.a. naar de Nucleus Suprachiasmaticus, de biologische klok, en de gebieden die een rol spelen bij stemmingsregulatie. Afhankelijk van het tijdstip van blootstelling aan licht, kan de klok naar een vroeger of later tijdstip worden geschoven met als gevolg dat men bijvoorbeeld eerder of juist later slaapt en wakker wordt, maar directe effecten op de stemming zijn op deze manier ook te verklaren.
12.50 Lunchpauze  
13.35 Sessievoorzitters dr. Anne Vrijling en dr. Anton Verezen
13.35 Belastbaarheid bij slechtziendheid Dr. R. van Nispen, UHD Oogheelkunde, Amsterdam, UMC
  De belastbaarheid van volwassenen met een visuele beperking is een onderwerp dat in onderzoek en praktijk op verschillende manieren naar voren komt. Klachten van vermoeidheid en somberheid zijn enkele verschijningsvormen van een verminderde belastbaarheid. Dergelijke klachten staan in de weg van participatie in de samenleving. Er wordt stilgestaan bij mogelijkheden om de belastbaarheid te vergroten.
14.05 Oog voor werk Drs. Angèle Fontijn,medewerker advies, Koninklijke Visio
  Slechtziend worden tijdens je arbeidzame leven betekent verlies lijden, angst voor de toekomst, tegenslagen verwerken. Hoe kom je van die diepe rouw tot wederopbouw? Een verhaal over hoe je ogenschijnlijke zwakte je kracht wordt en wat je erbij nodig hebt om weer oog voor werk te krijgen.
14.35 Somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen Prof. dr. Mies van Genderen, oogarts, Bartiméus en hoogleraar oogheelkunde, UMCU
  Oogartsen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met een visusdaling, gezichtsvelduitval of een combinatie van beide, zonder dat daarvoor een organisch substraat kan worden gevonden. De term hiervoor is somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen of functionele visusstoornissen. Het is van groot belang de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen om het verergeren van klachten en iatrogene schade veroorzaakt door invasieve procedures te voorkomen. Verder blijkt dat hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe groter de kans is op spontaan herstel. De lezing zal ingaan op de diagnostiek en het vervolgtraject van somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen.
15.05 Pauze
15.20 Zin en onzin van gekleurde filters ter voorkoming van retinaschade Prof. dr. Dick van Norren, fysicus emeritus, UMC Utrecht en TNO Soesterberg
  In 1976 publiceerde Ham het actiespectrum van retinaschade: hoe korter de golflengte hoe gevaarlijker. Langs die meetlat kunnen we alle filters leggen. Maar hoe zit het met de notoir moeilijk vast te stellen chronische effecten? En met pathologie?
15.50 WRAP-UP EN AFSLUITING Prof. dr. Nomdo Jansonius, oogarts en hoogleraar oogheelkunde, UMCG
16.20 Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie
ONLINE

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 144,50. Voor studenten geldt een tarief van € 60,00.
Wij sturen u een bevestiging per email.

Betalen
De kosten maakt u over op rekeningnummer NL 41 RABO 0345 6496 99 t.n.v. Stichting Oogheelkundige Congressen te Nijmegen o.v.v. Ergo2020 en uw naam. Deze gegevens vindt u ook op de bevestigingspagina nadat u onderstaand formulier ingevuld en verzonden heeft.

Accreditatie
Accreditatie is verleend door

Organisatie
Stichting Oogheelkundige Congressen
Jolanda Hennink
van Trieststraat 1e
6512 CW Nijmegen
T +31 652345845
contactformulier

  

REGISTRATIEFORMULIER THEMADAG OOG EN WERK VIRTUEEL (17 april) 2 oktober 2020

Inschrijven voor de themadag is niet meer mogelijk (dus ook niet via het contactformulier).