AANMELDING VOORDRACHT, CURSUS, POSTER OF MYSTERY CASE

Let op:

  • De wetenschappelijke commissie bepaalt uiteindelijk de presentatievorm (voordracht of rapid fire/poster)
  • Een samenvatting is verplicht (max. 130 woorden) en wordt gebruikt voor het programmaboekje.
  • Daarnaast, alleen voor voordrachten, is een Engelstalige abstract verplicht, want de abstracts van voordrachten worden gepubliceerd in Acta Opthalmologica.
1Gegevens van de auteur(s)
vermeld de NAW/contactgegevens van de 1e auteur en van evt. mede auteurs alleen de namen
2Gegevens voordracht/ poster/ mystery case of cursus
Indien mijn bijdrage de vorm van een poster heeft geef ik toestemming deze op de website te publiceren:
publicatie op website ja, dat mag
nee, dat wil ik niet
abstract

Voor een voordracht kiest u hier uw abstract, volgens richtlijnen zoals geformuleerd in de abstract guidelines:

  • Engels, max 250 woorden, geschreven in Word (.doc of .docx), geen pdf.
  • Vermeld auteursnamen en affiliates in het abstract.
  • Indien u het template gebruikt vergeet dan niet de naam te veranderen.

samenvattingSamenvatting - max 10 regels/ 130 woorden.
Deze tekst wordt gebruikt voor het programmaboekje

Woordenteller: 0 woorden. Nog te gebruiken: 130
3Technische gegevens
Systeem Programma Voordracht bevat:
4Belangenverstrengeling

De American Academy of Ophthalmology hanteert diverse codes en definities. Geef hieronder aan welke code in dit geval van toepassing is:

5Opmerking
6Privacy
De gegevens die u via dit formulier stuurt zullen enkel worden gebruikt voor het samenstellen van het programma voor de komende jaarvergadering van het NOG. Ze worden NIET aan derden verstrekt en via een veilige verbinding verstuurd.
Controleer voor verzending of het abstract (Engels) voor uw voordracht is bijgevoegd
Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag