COMMERCIËLE EXPOSITIE
Belangrijke mededeling over de aanwezigheid van farmaceutische industrieën:
In de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wordt de industrie in de gelegenheid gesteld bij deze vergadering aanwezig te zijn met een stand. In het Reclamebesluit geneesmiddelen is onder andere geregeld wat wel en wat niet is toegestaan ten aanzien van gunstbetoning voor artsen door de farmaceutische industrie. De wet zegt dat – onder strikte voorwaarden – de farmaceutische industrie alleen reclame mag maken voor receptgeneesmiddelen voor personen die bevoegd zijn om dergelijke geneesmiddelen voor te schrijven. Alle andere personen (inclusief TOA’s, Orthoptisten, Optometristen, (OK)-verpleegkundigen, doktersassistenten) worden beschouwd als ‘publiek’. De farmaceutische industrie mag geen reclame maken voor receptgeneesmiddelen voor publiek. Het NOG is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij zorg, onderzoek en onderwijs ten behoeve van patiënten met oogheelkundige ziektebeelden. Dit betekent dat ook personen die geen arts zijn (onder andere buitengewone en bijzondere leden) lid van het NOG kunnen zijn. De aanwezigheid van artsen, niet-artsen en farmaceutische industrieën tijdens de jaarvergadering kan het NOG ongewild in aanraking brengen met de Inspectie voor Gezondheidszorg, sectie reclametoezicht, en daarmee in discrediet worden gebracht. Dat willen we te allen tijde voorkomen.

Wij delen u dan ook het volgende mede.

Al het aanwezige reclamemateriaal, reclame-uitingen en productinformatie van farmaceutische industrieen die aanwezig zijn op de jaarvergadering, zijn alleen bedoeld en alleen gericht op personen die bevoegd zijn om de betreffende geneesmiddelen voor te schrijven. Wij maken u er op attent dat het voor niet-artsen dan ook niet is toegestaan de stands van de aanwezige farmaceutische industrieën te bezoeken.

Het NOG meent u allen hiermee voldoende te hebben ingelicht en kan er niet voor verantwoordelijk worden gehouden indien u geen acht slaat op deze mededeling.

PLATTEGROND

In het programmaboekje en op de site wordt de plattegrond gepubliceerd van de expositie.

INFORMATIE voor EXPOSANTEN

Hier vindt u de exposantenbrief.

expo

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
 
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag