COMMERCIËLE EXPOSITIE NOG congres 2024

In de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wordt de industrie in de gelegenheid gesteld bij deze vergadering aanwezig te zijn met een stand.
In het Reclamebesluit geneesmiddelen is onder andere geregeld wat wel en wat niet is toegestaan ten aanzien van gunstbetoning voor artsen door de farmaceutische industrie.
De wet zegt dat – onder strikte voorwaarden – de farmaceutische industrie alleen reclame mag maken voor receptgeneesmiddelen voor personen die bevoegd zijn om dergelijke geneesmiddelen voor te schrijven. Alle andere personen (TOA’s, Orthoptisten, Optometristen, (OK)-verpleegkundigen, doktersassistenten) worden beschouwd als ‘publiek’. De farmaceutische industrie mag geen reclame maken voor receptgeneesmiddelen voor publiek.
Het NOG is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij zorg, onderzoek en onderwijs ten behoeve van patiënten met oogheelkundige ziektebeelden. Dit betekent dat ook personen die geen arts zijn de jaarvergadering kunnen bezoeken.

De aanwezigheid van artsen, niet-artsen en farmaceutische industrieën tijdens de jaarvergadering kan het NOG ongewild in aanraking brengen met de Inspectie voor Gezondheidszorg, sectie reclametoezicht, en daarmee in diskrediet worden gebracht. Dat willen we te allen tijde voorkomen. Wij delen u dan ook het volgende mede.

Informatie verstrekken over receptgeneesmiddelen mag zowel aan beroepsbeoefenaren als niet- beroepsbeoefenaren. Reclame voor receptgeneesmiddelen daarentegen, mag richting niet- beroepsbeoefenaren niet worden gemaakt. Farmaceutische bedrijven beperken zich tot het geven van uitsluitend algemene en objectieve informatie zodat het evenement toegankelijk is voor alle bezoekers. Reclame voor receptgeneesmiddelen in de beursstand is toegestaan, mits deze enkel op beroepsbeoefenaren gericht is, bijvoorbeeld in een apart gedeelte van de stand. Niet- artsen zijn herkenbaar aan de rood/oranje kleur badge.

Tijdens alle dagen zijn in 2024 ook niet voorschrijfbevoegden welkom.

Het NOG meent u allen hiermee voldoende te hebben ingelicht en kan er niet voor verantwoordelijk worden gehouden indien u geen acht slaat op deze mededeling.

PLATTEGROND

In het programmaboekje en op de site wordt de plattegrond gepubliceerd van de expositie.

INFORMATIE voor EXPOSANTEN
 • De exposantenbrief kunt u hier downloaden.
 • Het exposantenhandboek is via deze link te bereiken.
 • expo

   

  Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
   
  Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
    Voordracht
  Cursus
  Poster
  Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
        Woensdag Sprekersinstructie
        Donderdag  
        Vrijdag