PROGRAMMA DONDERDAG

Het gedetailleerde programma (met sprekerslijst per dag) kunt u downloaden:

donderdag

 

zaalNOG

CURSUSSEN DONDERDAG

Hechten van de cornea en sclera (2 uur)

09.00 – 11.00 uur, zaal 0.4

Tot de basisvaardigheden die een oogarts zou moeten beheersen behoort het sluiten van een cornea/sclera wond middels hechtingen. Het aanleren van microchirurgische hecht en knooptechnieken in electieve en niet-electieve situaties staat centraal in deze cursus.
Er zullen diverse technieken, instrumentatie, wondvormen en hun sluiting gedemonstreerd worden waarna er hands-on gewerkt wordt aan de eerdergenoemde vaardigheden. In deze cursus wordt op modellen geoefend.
Aan het eind van de cursus weet de cursist met welke materialen en technieken een cornea of sclera wond gesloten kan worden. De cursus is bedoeld voor oogartsen en oogartsen in opleiding en is mede mogelijk gemaakt door Théa Pharma en Medical Workshop. Er is plek voor 38 deelnemers die in teams van 2 mensen 1 microscoop delen.
Beschikbaarheid op basis van plek.

Docenten: Ruth Lapid-Gortzak, Robert Jan Wijdh en Mor Dickman i.s.m. Théa Pharma en Medical Workshop

 

Tuchtrecht: van tuchtklacht tot uitspraak

09.20 – 10.20 uur, zaal 0.9

De impact van een tuchtklacht is groot. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg beoordeelt of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Is dat niet het geval? Dan verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond en kan het college de zorgaanbieder een maatregel opleggen.
Aan welke normen toetst het tuchtcollege het handelen van de zorgaanbieder? Hoe verloopt zo’n procedure? Hoe moet u zich voorbereiden? Heeft u een advocaat nodig? Wat is de impact op uw gemoedrust? En is er hoger beroep mogelijk als u het niet eens bent met de uitspraak? Zijn er handige tips die u moet weten? Wat is de huidige trend in Nederland? Deze vragen, en meer, zullen tijdens deze cursus aan bod komen waarbij de docenten hun eigen ervaringen met het tuchtrecht met u zullen delen.

Docenten: C. (Caren) Velink, G.L. (Giorgio) Porro

 

Bilaterale Cataractchirurgie

09.30 – 11.00 uur, zaal 0.8

Nederland is een van de voorlopers als het gaat om het aanbieden van gelijktijdige simultane bilaterale cataractchirurgie (ISBCS) als behandeling voor staar. De richtlijn in Nederland is sinds kort aangepast door een landelijk onderzoek dat de verschillen tussen ISBCS cataract chirurgie en het één voor één opereren heeft aangetoond. In het onderzoek werd aangetoond dat beide benaderingen niet verschilden wat betreft effectiviteit, visus uitkomsten of refractie uitkomsten. Wel bleek dat ISBCS cataract chirurgie meer kosteneffectief is en dat CO2 uitstoot minder hoog was Aangezien de patiënten minder vaak naar het ziekenhuis komen. Een kliniek dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen alvorens zij ISBCS cataract chirurgie als behandeloptie kan aanbieden. Wat komt er allemaal kijken bij de praktische implementatie? Welke logistieke veranderingen moeten we in het ziekenhuis doorvoeren? Vanwaar de – volgens sommige collega’s – strenge ISBCS-criteria?’ De antwoorden op deze en andere vragen zullen tijdens de cursus aan bod komen.

Docenten: TBA

 

BBC workshop

10.00 – 11.00 uur, zaal 0.1

In de BBC workshop wordt toegelicht welke input is opgehaald bij de zes regiobijeenkomsten die zijn georganiseerd. De invulling van taakherschikking naar de 1,5e lijn, inzet van de optometrist, de voorbehouden handelingen van de PA, ANW-diensten en ontwikkelingen voortkomend uit het IZA zullen worden besproken met de aanwezigen.

Docenten: BBC

OCT van basics en anatomie naar interpretatie en handvatten bij beslismomenten in vitreomaculaire interface aandoeningen


14.50 – 15.50 uur, zaal 0.8

OCT basics, foveale anatomie en interpretatie: handvatten bij beslismomenten in vitreomaculaire interface aandoeningen. Doelgroep: algemene oogarts, AIOS en verder iedereen die ook doorverwijst naar een VR chirurg. Het doel is beter te leren kijken naar de maculaire OCT aan de hand van de retinale anatomie en concrete handvatten aan te reiken voor beslismomenten voor follow-up en management/doorverwijzing bij vitreomaculaire interface aandoeningen (puckers, lamellaire maculagaten, pseudomaculagaten, vitreomaculair tractie syndroom en full thickness maculagaten).

Docenten: I.M. Schouten, P.G. van Etten

 

NIOIC Drylab Cataract

15.00 – 17.00 uur, zaal 0.4

In dit drylab zet je onder leiding van ervaren instructeurs jouw eerste stappen in cataractchirurgie. Je leert op kunstogen het maken van incisies, het uitvoeren van de capsulorhexis en hydrodissectie, het plaatsen van een pupil expansie ring en hoe te hechten. Deze cursus wordt georganiseerd door de Nederlandse IntraOculaire Implant Club (NIOIC). Per werkplek zijn er 2 deelnemers. Let op: er is ruimte voor slechts 38 deelnemers!
De cursus wordt gegeven door de bestuursleden van het NIOIC en (zo nodig) door andere instructeurs die zijn geselecteerd door het NIOIC-bestuur. Het drylab wordt ondersteund door Théa Pharma en Medical Workshop. Er is ruimte voor maximaal 38 deelnemers. Er zullen 20 werkplekken komen: 19 plekken voor deelnemers met 2 deelnemers per plek en daarnaast 1 plek voor een instructeur die via een projectiescherm de chirurgische handelingen voordoet.

Docenten: NIOIC

 

Van Bijsterveld Masterclass: Diagnostiek en behandeling van ocular surface disease (droge ogen, blefaritis en allergische oogontstekingen)

15.50 – 17.50 uur, zaal 0.1

 

Ocular Surface Disease is een grote, heterogene groep van aandoeningen van de oppervlakkige laag van de cornea, de conjunctiva, oogleden en traanklieren. Hoewel ocular surface aandoeningen in de spreekkamer veelvuldig voorkomen, lijkt dit deelgebied toch nog weleens tot uitdagingen te leiden. In deze cursus worden op een interactieve manier de speerpunten van diagnostiek en behandeling van OSD doorgenomen. Er wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen op gebied van droge ogen, blefaritis en allergische oogontsteking, inclusief nieuwe behandelopties. Na deze cursus heeft u extra handvatten voor het behandelen van ocular surface patiënten in uw praktijk.

Docenten: Chantal van Luijk, Jelle Vehof, Khaled Mansour

 

Differentiaal diagnose van maculopathieën

17.00 - 18.00 uur, zaal 0.9

Doelgroep: oogartsen, A(N)IOS oogheelkunde, physician assistants
Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om diverse maculopathieën van elkaar te onderscheiden in de klinische praktijk
Programma:

 • Differentiaal diagnose van sereuze maculopathie (Boon, 15’ presentatie + 5’ Q&A)
 • Differentiaal diagnose van macula neovascularisatie (Yzer, 15’ presentatie + 5’ Q&A)
 • Differentiaal diagnose van atrofische maculopathie (Hoyng, 15’ presentatie + 5’ Q&A)
 • Sprekers: prof. dr. C.J.F. Boon, prof. dr. C.B. Hoyng, dr. S. Yzer

   

  Oncologie cursus

  17.00 – 18.00 uur, zaal 0.8

  Intraoculaire en perioculaire laesies komen veel voor en zijn soms een toevalsbevinding. Dan kent iedereen het gevoel: is deze laesie goedaardig of kwaadaardig? Wat doe je in dat geval? Extra diagnostiek, en welke dan? Toch een extra controle? Of verwijzen? En met hoeveel haast dan?
  In deze cursus gaan we in op de differentiaal diagnose van laesies op de kinderleeftijd, en intraoculaire en perioculaire laesies bij volwassenen. Verder bespreken we de aanvullende diagnostiek, follow up en het beleid van deze laesies.

  Docent: N.C. Naus, E. Kraal-Biezen, T.H.K. Vu

   

  Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
  Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
    Voordracht
  Cursus
  Poster
  Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
        Woensdag Sprekersinstructie
        Donderdag  
        Vrijdag