PROGRAMMA DONDERDAG 28 MAART

Het gedetailleerde programma (per dag) kunt u downloaden:

of bekijken: wetenschappelijk programma.

zaalNOG

CURSUSSEN DONDERDAG 28 MAART

Oncologie oogleden en conjunctiva: 2 blokken

09.00 – 11.00 uur, cursuszaal 0.8

Als oogarts krijgt u regelmatig te maken met oncologie van oogleden en conjunctiva. In deze cursus komen de meest voorkomende tumoren aan bod, zoals basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom maar er wordt ook aandacht besteed aan minder frequente maligne tumoren van conjunctiva en oogleden.
In het eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de klinische presentatie, de histologie, het klinische beloop een de benodigde behandeling.
Het tweede deel bevat een paneldiscussie waarin uiteenlopende standpunten, zoals verschillen in benadering, zullen worden bediscussieerd.
In deze cursus leert u wat u nu juist wel of juist niet moet doen, er is aandacht voor de ‘parels’ en de ‘valkuilen’ maar u leert vooral hoe u in de dagelijkse praktijk om moet gaan met oncologie van oogleden en conjunctiva.

Docenten: Dutch Orbital Society

 

Neovasculaire LMD

09.00 – 10.00 uur, cursuszaal 0.4

Een praktische cursus over de diagnostiek, differentiaal diagnose, behandeling en preventie van exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie in de tweedelijns oogheelkunde.

Docent: R.O. Schlingemann

 

Keuren voor het rijbewijs. Zo doe je dat!

09.00 – 10.00 uur, cursuszaal 0.9

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom de keuring voor het rijbewijs. Het betreft daarbij zowel de procedures bij het CBR, als ook de Europese eisen aan medische rijgeschiktheid. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden om het rijbewijs toch te behouden via een CBR-test Praktische Rijgeschiktheid, ook als de gezichtsscherpte lager is dan 0,5 of het gezichtsveld kleiner is dan 120 graden.
Deze cursus is speciaal bedoeld voor oogartsen die geregeld keuren voor het CBR. U wordt helemaal bijgepraat over de nieuwe procedures en formulieren van het CBR, de juiste meetmethodes en keuringsrapportage, de (Europese) wetgeving, wat te doen in geval van eventuele co-morbiditeit, de keuringseisen van de NOG-Werkgroep Ergoftalmologie en alle nieuwe mogelijkheden om het rijbewijs op een veilige en verantwoorde manier te behouden of te verkrijgen.

Docenten: : B.J.M. Melis-Dankers, L.J. van Rijn, R. Bredewoud, W.J.M. van Damme

 

Erfelijke netvliesaandoeningen en droge LMD: nieuwe ontwikkelingen en behandeltrials

10.10 - 11.10 uur, cursuszaal 0.4

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het spectrum van erfelijke netvliesaandoeningen, de differentiaal diagnose en de recente stormachtige ontwikkelingen op het vlak van gentherapie en stamcelstudies. Een genetische diagnose is daarom belangrijker dan ooit. Hoe pakken we dat aan en wat heeft de patiënt hier aan? Op het vlak van droge LMD worden de nieuwste inzichten en studies gepresenteerd.

Docenten: C.J.F. Boon, C.B. Hoyng

 

De oogarts en het rijbewijs

10.10 - 11.10 uur, cursuszaal 0.9

De oogarts heeft een belangrijke taak in de patiëntenvoorlichting over het autorijden. Voor slechtziende mensen die een ontoereikende gezichtsscherpte hebben voor rijbewijs B (personenauto) of T (tractor) bestaat er in Nederland sinds tien jaar de unieke mogelijkheid om met een bioptisch telescoop systeem (BTS) het rijbewijs toch veilig en verantwoord te behouden of te behalen. Een gezichtsscherpte van minder dan 0.5 betekent dus niet altijd dat uw patiënt het autorijbewijs op moet geven. Deze cursus biedt u een overzicht van de wet- en regelgeving, de mogelijkheden t.a.v. hulpmiddelen en trainingen voor zowel snelverkeer als langzaam gemotoriseerd verkeer en gaat in op de rol die de oogarts hierbij vervult in de route naar het CBR.

Docenten: W.J.M. van Damme, F.J. Postema, M. Tan, B.J.M. Melis-Dankers

 

CSC en RVO


15.00 - 16.00 uur, cursuszaal 0.8

De laatste jaren zijn op het gebied van behandeling van retinale veneuze occlusies belangrijke nieuwe behandelinzichten gepubliceerd. In deze cursus wordt een overzicht en tips & tricks voor de klinische praktijk gegeven. Ook worden de nieuwe inzichten in centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) en de uitgebreide differentiaal diagnose besproken. Daarnaast geven we een overzicht van de interessante nieuwe inzichten in de behandeling van CSC.

Docenten: C.J.F. Boon, S. Yzer

 

Cataract complicaties en uitdagingen door de ogen van een vitreoretinaal chirurg


15.00 - 16.00 uur, cursuszaal 0.4

In deze cursus behandelen wij casussen die een gecompliceerde cataractextractie verloop hebben of waarbij het risico op complicaties vergroot is. Samen met de deelnemers bespreken we de opties voor casuïstiek en laten zien hoe er in de betreffende gevallen gehandeld is. De cursus is interessant voor iedere cataractchirurg die niet wekelijks een vitrectoom in handen heeft.

Docenten: M.I. Bosscha, F. Goezinne, L.S. Koetsier

 

Glaucoma bootcamp: 2 blokken


16.00 - 18.00 uur, cursuszaal 0.9

In deze twee uur durende glaucoom cursus worden alle basis principes van de glaucoomzorg behandeld. Hoe stel je de diagnose? Hoe maak je een behandelplan? Hoe bepaal je een target pressure? Verder komen aan bod: revisie termijnen, imaging vs. perimetrie en medicatie opbouw. Tevens aandacht voor time management van je glaucoom consult, zodat je spreekuur niet onnodig uitloopt. Aan de hand van casuïstiek komen ook de meest voorkomende valkuilen aan bod, onder andere op het gebied van perimetrie, papillen en OCT.
Eerdere edities van deze training werden met name gewaardeerd door AIOSSEN, maar ook door oogartsen die de basis over glaucoom nog een keer wilden herhalen.
De glaucoma BootCamp training is interactief, intensief en praktisch.

Docent: T.P. Colen

 

Taakverschuiving (BBC e.a.)


16.10 - 18.10 uur, cursuszaal 0.4

Tijdens de interactieve sessie taakverschuiving zal Peter Lansink het voorbeeldproject regio Twente ter sprake brengen ‘de optometrist als filter naar de 2e lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts’ en Theo Nieuwendijk en Rob Spierings bespreken het voorbeeldproject ‘stabiele glaucoompatiënten naar optometrist in de eerste lijn’.
Ook vindt u op de website van het NOG onder BBC > taakverschuiving voorbeelden van projecten en documenten die u op weg helpen bij taakverschuiving naar optometristen en physician assistents.
Deelname aan deze cursus is gratis, u dient zich wel via het inschrijfformulier aan te melden.

Docenten: P.J. Lansink, T.J.P. Nieuwendijk, R. Spierenburg, R.Wouters

 

Hechten van cornea en sclera


16.20 - 17.20 uur, cursuszaal 0.8

Theoretische cursus microchirurgische hechttechnieken van de cornea en de sclera in electieve en niet-electieve situaties. Mechaniek van verschillende wondvormen en hun sluiting, instrumentatie, materialen en hechttechnieken worden besproken. Aan het eind van de cursus weet de cursist met welke materialen en technieken een corneale of sclerale wond gesloten kan worden.

Docenten: R. Lapid-Gortzak, R.H.J. Wijdh, M.M. Dickman

 

sessie

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag