PROGRAMMA DONDERDAG

Het gedetailleerde programma (met sprekerslijst per dag) kunt u downloaden:

donderdag

 

zaalNOG

CURSUSSEN DONDERDAG

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per cursus dus kom op tijd. Vooraf registreren is voor de meeste cursussen niet langer mogelijk.
Voor het glaucoom drylab en de cursus hechten van cornea en sclera op deze donderdag is registratie juist verplicht.
Indien registreren gevraagd wordt staat dat hieronder bij de cursusinfo en wordt de cursus vermeld op het inschrijfformulier.

Van Bijsterveld Masterclass: Diagnostiek en behandeling van ocular surface disease (droge ogen, blefaritis en allergische oogontstekingen)

09.00 – 11.00 uur, cursuszaal 14

 

Ocular Surface Disease is een grote, heterogene groep van aandoeningen van de oppervlakkige laag van de cornea, de conjunctiva, oogleden en traanklieren. Ondanks het feit dat OSD veel voorkomt in de spreekkamer van een oogarts, lijkt er relatief weinig aandacht te zijn voor dit deelgebied. In deze cursus worden op een interactieve manier de speerpunten van diagnostiek en behandeling van OSD doorgenomen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van droge ogen, blefaritis en allergische oogaandoeningen, inclusief gangbare en nieuwe behandelopties. Na deze cursus heeft de cursist duidelijke handvatten om OSD-patiënten beter te behandelen in de praktijk. Een nieuwe richtlijn voor Sjögren is in de maak. Hiervan zal alvast een tipje van de sluier worden opgelicht.

Docenten: Chantal van Luijk, Jelle Vehof, Khaled Mansour , Mark Rietbergen, Nicole Sillevis Smitt

 

Hechten van de cornea en sclera (2 uur)

09.00 – 11.00 uur, zaal 0.4

Tot de basisvaardigheden die een oogarts zou moeten beheersen behoort het sluiten van een cornea/sclera wond middels hechtingen. Het aanleren van microchirurgische hecht en knooptechnieken in electieve en niet-electieve situaties staat centraal in deze cursus.
Er zullen diverse technieken, instrumentatie, wondvormen en hun sluiting gedemonstreerd worden waarna er hands-on gewerkt wordt aan de eerdergenoemde vaardigheden. In deze cursus wordt op modellen geoefend.
Aan het eind van de cursus weet de cursist met welke materialen en technieken een cornea of sclera wond gesloten kan worden. De cursus is bedoeld voor oogartsen en oogartsen in opleiding en is mede mogelijk gemaakt door Théa Pharma en Medical Workshop.
Er is plek voor 38 deelnemers die in teams van 2 mensen 1 microscoop delen.
Beschikbaarheid op basis van plek.

!!!Aanmelding is verplicht voor deze cursus!!!

Docenten: Mor Dickman, Ruth Lapid-Gortzak, Ivanka van der Meulen, Robert Jan Wijdh i.s.m. Théa Pharma en Medical Workshop

 

Strabismus chirurgie bij Graves’orbitopathie

09.20 – 10.20 uur, cursuszaal 1

Patiënten met diplopie ten gevolge van Graves’orbitopathie zijn een uitdaging om te behandelen. Een combinatie van ductiebeperkingen, incomitant strabisme en cyclotorsie afwijkingen zorgen ervoor dat de patiënt in het dagelijks leven moeite heeft met functioneren. Hoe komen we tot een optimaal operatieplan? En welke chirurgische mogelijkheden zijn er? Kunnen we de patiënt iets vertellen over de prognose? Vragen waar u tijdens deze workshop op een interactieve wijze antwoord op krijgt. Succes gegarandeerd in 10 stappen wijzer!

Docenten: H.M. Jellema, N. Aydin, O. Ezlem, R. Kalmann, R. Kloos, M. Tjon Fo Sang

 

Oogheelkundige expertises in het kader van verzekerings- en rechtzaken

09.20 – 10.20 uur, cursuszaal 2

Oogheelkundige expertises worden gevraagd ter vaststelling van oogheelkundige schade ten gevolge van ongevallen, geweldincidenten of medische fouten. De gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren, de beperkingen, worden benoemd. De expertises worden meetal verricht op verzoek van medisch adviseurs van verzekeraars, letselschade advocaten of van rechters.
De cursus beoogt inzicht te geven in de wettelijke kaders, het organiseren van een expertise, de vragen die meestal gesteld worden, inzagerecht, hoor en wederhoor, de wijze van verslaglegging en de berekening van de schade volgens de AMA-guide. Daarnaast zal specifiek ingegaan worden op aanleidingen voor expertises in het kader van (vermeende) medische fouten. Voorbeelden uit de praktijk worden gegeven.

Docenten: J.C. Bleeker, A. van der Lelij, G.P.M. Luyten

 

VISIO: de mazzel van pech

09.30 – 10.30 uur & 15.30 - 16.30 cursuszaal 6

Denken in mogelijkheden, creativiteit, positivisme en doorzetten maakt dat Frank Boske dingen doet die anderen, zowel ziend als visueel beperkt, niet voor mogelijk houden. Door zijn revalidatie in Het Loo Erf van Koninklijke Visio kwam hij thuis met een schat aan inzichten, door contacten met andere revalidanten en praktische opleiding binnen het gekozen leertraject. Juist de onzekerheden waarmee een ‘verse’ slechtziende of blinde te maken krijgt kunnen super gevoelig liggen. Hij geeft een intiem kijkje in zijn revalidatie, wat hij overigens liever her-waardering noemt. Met lichtheid en humor geeft Frank een workshop over anders omgaan met tegenslagen. Afhankelijkheid , hulpvraag en aanbod, leiderschap, creativiteit, volgen, doorzetten en samenwerken krijgen aan de hand van voorbeelden uit zijn leven een andere lading. De workshop gaat vooral om de kracht van kwetsbaarheid, tolerantie, inlevingsvermogen en behoefte aan zelfstandigheid wanneer de mens met een beperking wordt geconfronteerd. Wat heeft iemand nodig en hoe kan een ander dat op een wenselijke manier aanbieden? Hoe voorkom je ongemakkelijke situaties in contact met mensen met een visuele beperking?
Meer informatie en een impressie van de workshop vind je op deze website.

 

Glaucoom diagnostiek met de Heidelberg Spectralis OCT

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 1

Deze cursus bevat alles wat u wilt weten over glaucoom en de OCT. We doen minimaal theorie, en daarna veel voorbeelden uit de praktijk.
Na deze cursus herkent u glaucomateuze schade, pre perimetrische schade, progressieve schade, en niet-glaucomateuze schade zoals neurophthalmologische en vasculaire schade.
De cursus is speciaal gemaakt voor gebruikers van de Heidelberg OCT, en we behandelen ook de voordelen van dit platform en de beperkingen t.o.v. andere OCT platforms. De ervaring leert dat deze cursus ook goed te volgen is voor gebruikers van andere OCT’s omdat de principes van glaucoom diagnostiek voor alle OCT’s nagenoeg gelijk zijn.

Docent: Thomas Colen

 

Cornea topografie

14.00 – 16.00 uur, cursuszaal 2

Cornea topografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen. Daarnaast is het noodzakelijk voor vroeg-detectie van keratoconus, zodat er tijdig gecrosslinked kan worden. Er zijn verschillende cornea topografen op de markt, de cursus is toegespitst op de Pentacam. De cursus bestaat uit drie onderdelen, eerst theorie en achtergronden, vervolgens partroonherkenning van astigmatisme, keratoconus en pellucid. Tenslotte is er veel tijd voor een interactieve quiz waarbij allerlei cornea aandoeningen aan de orde komen. Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te beoordelen. De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of regeltjes die je snel weer vergeet.

Docenten: R. Stoutenbeek, R.H.J. Wijdh

 

Screening Prematurenretinopathie (ROP): van fundusbeeld naar beleid

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 14

Doelgroep: oogartsen en aios die betrokken zijn bij de zorg voor prematuur geborenen. Je doet ROP-screening, maar vindt het lastig om het fundusbeeld juist te classificeren en een passend beleid af te spreken. Herkenbaar? Doe dan mee aan deze interactieve cursus waarbij we aan de hand van casuïstiek en fundusfoto’s ingaan op screeningsfrequentie en behandelindicaties. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor de ICROP3 classificatie in relatie tot screeningsfrequentie, behandlindicaties met laser en anti-VEGF, en interventies die leiden tot uitstel of voorkomen van behandeling. De nieuwe ROP richtlijn (2023) geldt hierbij als leidraad. Verwacht geen ‘droge’presentatie over de nieuwe ROP richtlijn, maar een cursus met praktijkvoorbeelden waarij een Kahoot! Quiz met vragen over jullie keuzes ten aanzien van screening en behandeling deel zal uitmaken van de cursus.

Docenten: Nicoline Schalij-Delfos, Angela Arends-Tjiam, Stefan de Geus

 

Duurzame Oogheelkunde

14.00 – 15.00 uur, Springerzaal

Zoals afgelopen jaren, organiseert de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde weer een cursus Duurzame Oogheelkunde. Elk jaar zijn er nieuwe sprekers, zodat we het publiek meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen de transitie naar een klimaat-neutrale gezondheidszorg en oogheelkunde in het bijzonder. Daarnaast worden, zoals u van ons gewend bent, elk jaar tijdens de cursus de nieuwe Best Practices gepresenteerd. Hoofdspreker is dit jaar professor Nicole Bouvy/professor Schelto Kruijff (afhankelijk van welke dag de cursus zal plaatsvinden).

Programma:

Docenten: S. Elferink, R. van Leeuwen

 

Drylab Glaucoom: 3 uur

14.00 – 17.00 uur, cursuszaal 11A

In dit boeiende drylab Glaucoom krijgt u de kans om onder begeleiding van ervaren glaucoomchirurgen praktische vaardigheden te verwerven of te verfijnen. Twee innovatieve kunstoogmodellen zullen worden ingezet om u te begeleiden bij het aanleren of verbeteren van chirurgische technieken. Kunstogen voor de oefening van trabeculectomie, Preserflo Microshunt en tube chirurgie (zoals Baerveldt, Ahmed & Paul implant) zullen beschikbaar zijn. Deze cursus is met name ontworpen voor oogartsen die zich willen specialiseren in glaucoomchirurgie en voor arts-assistenten met chirurgische ervaring of een bijzondere interesse in glaucoomchirurgie. De Dry Lab cursus bestaat uit een sessie van 3 uur. Er is plaats voor 19 deelnemers, elk met een individuele werkplek.

!!!Aanmelding is verplicht bij deze cursus!!!

Docenten: R.M.P.C. de Crom, Théa Pharma en Medical Workshop

 

HIX kennisbooster Oogheelkunde

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 6

Verminder de registratielast en vergroot uw HiX-kennis. Wilt u snel door HiX navigeren en gericht tijd aan de patiënt besteden? Tijdens de HiX kennisbooster leert u hoe u HiX vóór zich laat werken. Leer HiX optimaal te gebruiken en werk aan:

U kunt uw interesse kenbaar maken door u aan te melden via: https://forms.office.com/e/byXZWXjDXH

 

Myope dilemma's


15.00 – 16.00 uur, Theaterzaal

Myopie komt steeds meer voor in Nederland. Oogartsen zullen steeds meer geconfronteerd worden met myope dilemma's in de zorg. Op welke leeftijd kun je het beste een cataract extractie uitvoeren zonder het risico op ablatio te verhogen? Hoeveel anti-VEGF injecties zijn nodig en vergroot je hiermee het risico op atrofie? Wat vertel je een patient over visuele prognose na refractie chirurgie? Hoe beoordeel je glaucoom bij een tilted disc met peripapillaire atrofie? Wat levert genetische screening op als er geen therapie is? Aan de hand van casuistiek met deze dilemma's adviseren wij u over de 'best practice'.

Docenten: C.C.W. Klaver, S. Yzer, M. Ravenstijn, M. Dickman, G.P.M. Luyten, C. Liu, R. van leeuwen, H. Lemij, N. Reus

 

Follow-up van glaucoompatiënten met perimetrie


15.30 – 17.30 uur, cursuszaal 1

Het gezichtsveldonderzoek is het belangrijkste diagnosticum bij de opvolging van glaucoompatiënten. Het interpreteren van reeksen gezichtsvelden lijkt ingewikkeld. Software kan de clinicus daarbij ondersteunen maar alleen als de gepresenteerde gegevens op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. De kern van de cursus wordt gevormd door de “progressie-printouts” van een aantal veelgebruikte perimeters. Wat staat daarop? Waar moet je naar kijken? Welk type gezichtsveld kun je het beste maken? Hoe vaak moet je gezichtsvelden maken? Wanneer is het gezichtsveld betrouwbaar genoeg om bruikbaar te zijn? Wanneer pas je je beleid aan op basis van de uitkomsten van perimetrie? Hierbij speelt de interactie tussen stadium, snelheid van achteruitgang en levensverwachting een centrale rol. Tijdens de cursus worden theorie en oefeningen afgewisseld.

Docenten: Nomdo M. Jansonius, Rogier P.H.M. Müskens

 

Richtlijn Infectieuze Keratitis


15.30 – 17.30 uur, cursuszaal 14

De nieuwe richtlijn infectieuze keratitis is bijna gereed. In deze cursus willen we graag oogartsen op de hoogte brengen van de (belangrijkste) aanbevelingen in de richtlijn en de consequenties voor de oogheelkundige praktijk. De richtlijn infectieuze keratitis beoogt op basis van uitgebreid literatuuronderzoek en expert opinion antwoord te geven op belangrijke vragen als

Het antwoord op deze en nog vele andere vragen zal van belang zijn voor de praktijkvoering van elke oogarts en het is dan ook essentieel kennis te nemen van de inhoud van deze richtlijn. Tijdens de cursus zullen de oogartsen betrokken bij ontwikkeling van de richtlijn u informeren over de verschillende aanbevelingen, de consequenties voor de praktijk en mogelijke implementatie problemen met u bespreken. Er is hierin ook zeker ruimte voor discussie.

Docenten: M.C. Bartels, C.A. Eggink, J. van Rooij, N. Visser, L. Remeijer

 

Medische Retina in de dagelijkse praktijk

16.20 – 17.20 uur, cursuszaal 2

Aan de hand van interactieve presentaties en casuïstiek zullen we ingaan op nieuwe en oude dilemma’s die elke oogarts tegenkomt.
Onze onderwerpen dit jaar zijn: standpunt retinale veneuze occlusies, zijner nieuwe inzichten?
Persisterens vocht diabetisch maculaoedeem, hoe verder?
Standpunt faricimab: plaatsbepaling, eerste ervaringen.

Docenten: Y. de Jong-Hesse, M.V. van Hecke, J.J.C. van Lith-Verhoeven, D. Smailhodzic

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag