PROGRAMMA DONDERDAG 30 JUNI

Het gedetailleerde programma (met sprekerslijst per dag) kunt u downloaden:

donderdag

 

zaalNOG

CURSUSSEN DONDERDAG

Van Bijsterveld Masterclass: Diagnostiek en behandeling van ocular surface disease

09.00 – 11.00 uur, zaal 3

Ocular surface disease (OSD) is een grote heterogene groep van oogaandoeningen van de oppervlakkige laag van de cornea, conjunctiva, oogleden en traanklieren. Ondanks dat OSD een veel voorkomende groep van aandoeningen binnen de spreekkamer van een oogarts is, lijkt er relatief weinig aandacht te zijn voor dit deelgebied. In deze cursus worden op een interactieve manier de speerpunten van de diagnostiek en behandeling van OSD doorgenomen. De differentiaal diagnose van het chronisch rode/geïrriteerde oog wordt systematisch besproken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van droge ogen, blefaritis en allergische oogaandoeningen, inclusief nieuwe behandelopties. Na deze cursus heeft de cursist duidelijke handvatten om OSD-patiënten beter te behandelen in de praktijk.

Docenten: Chantal van Luijk, Jelle Vehof, Nicole Sillevis Smitt, Khaled Mansour

 

Hypofyse tumoren: van endocrinologie, neurochirurgie tot oogheelkunde!

09.00 – 10.00 uur, zaal 4

In deze cursus die gegeven wordt door M. Al-Nofal (neuro-ophthalmoloog), prof. N. Biermasz (endocrinoloog), W. van Furth (neurochirurg) en I. Notting (neuro-ophthalmoloog) allen LUMC, zal in een tijdsbestek van 1 uur de gehele pathologie van de hypofyse tumoren behandeld worden.
Al deze specialisten maken deel uit van het multidisciplinaire team Hypofyse LUMC.
Er wordt specifiek ingegaan op de endocrinologische kant en ook de neuro chirurgische kant zal samen met de oogheelkundige traject behandeld worden. Hierdoor zal er een bredere kennis van dit ziektebeeld ontstaan. Dit heeft tot voordeel dat men eerder patiënten kan herkennen en diagnosticeren met dit ziektebeeld.
In deze cursus zal veel gebruik gemaakt worden van casuïstiek.

Docenten: M. Al-Nofal, N. Biermasz, W. van Furth, I. Notting

 

Hechten van de cornea en sclera

09.00 – 11.00 uur, zaal 5

Tot de basisvaardigheden die een oogarts zou moeten beheersen behoort het sluiten van een cornea/sclera wond middels hechtingen. Het aanleren van microchirurgische hecht en knooptechnieken in electieve en niet-electieve situaties staat centraal in deze cursus. Er zullen diverse technieken, instrumentatie, wondvormen en hun sluiting gedemonstreerd worden waarna er hands-on gewerkt wordt aan de eerdergenoemde vaardigheden.
In deze cursus wordt op modellen geoefend.
Aan het eind van de cursus weet de cursist met welke materialen en technieken een cornea of sclera wond gesloten kan worden. De cursus is bedoeld voor oogartsen en oogartsen in opleiding en is mede mogelijk gemaakt door Théa Pharma. Voor 38 deelnemers.

Docenten: R. Lapid-Gortzak, R.H.J. Wijdh, M. Dickman

 

BBC Update

10.00 – 11.00 uur, zaal 6

BBC bespreekt met u actuele zaken waaronder:
Juiste zorg op de juiste plek

Docenten: BBC

Tips van ouwe rotten over gesprekken voeren in de oogheelkunde: Tevreden patiënten, voorkomen van klachten en shared decision making


10.20 – 11.20 uur, zaal 4

In deze cursus wordt aandacht besteed aan slecht nieuws gesprekken, lastige gesprekken en gesprekken over klachten in de oogheelkundige praktijk. Hoe zorg je dat een ontevreden patiënt niet leidt tot een juridisch steekspel, hoe zorg je dat patiënten een slecht nieuws gesprek ervaren als waardevol en hoe houd je patiënten met een chronische aandoening gemotiveerd voor de behandeling, Welke rol speelt shared decision making in de tevredenheid van de patiënt en de reputatie van uw praktijk. Drie door de wol geverfde oogartsen geven tips en tricks. Géén rollenspellen!

Docenten: Jaco Bleeker, Gré Luijten, Marina Marinkovic

 

Differentiaal diagnose van maculopathieën

15.00 – 16.00 uur, zaal 1

Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om diverse maculopathieën van elkaar te onderscheiden in de klinische praktijk Programma:

Docenten: prof. dr. C.J.F. Boon, prof. dr. C.B. Hoyng, dr. S. Yzer

 

Basis corneotografie

15.00 – 17.00 uur, zaal 3

Cornea topografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen. Daarnaast is het noodzakelijk voor vroeg-detectie van keratoconus, zodat er tijdig gecrosslinked kan worden.
Er zijn verschillende cornea topografen op de markt, de cursus is toegespitst op de Pentacam.
De cursus bestaat uit drie onderdelen.

Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te beoordelen.
De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of regeltjes die je snel weer vergeet.

Docenten: R. Stoutenbeek, R.H.J. Wijdh

 

Workshop: the future is now!

15.00 - 16.00 uur, zaal 4

De Medical Innovation Academy is een samenwerking aangegaan met een "faculty" van 10 oogartsen uit verschillende deelspecialismen met als doel de toekomst van de oogheelkunde te verkennen. Tijdens deze NOG workshop zal deze faculty samen met Medical Innovation Academy de opzet, uitvoering, werkwijze en eerste bevindingen van het onderzoek naar de toekomst van de oogheelkunde delen met de deelnemers. Aan bod komen ‘De Magic 11 Trendlijst’, trend definities en de mogelijke impact die deze gezamenlijk kunnen hebben op het vakgebied oogheelkunde. Er zal veel ruimte zijn voor interactie. Deelnemers krijgen inzage in de oogheelkundige trends die in de nabije toekomst invloed kunnen hebben op hun vakgebied.

Sprekers: F. Verbraak, R. Nuyts, H. Lemij. C. Klaver

 

Drylab Glaucoom

15.00 – 17.00 uur, zaal 5

In deze cursus staan het aanleren en/of verbeteren van chirurgische technieken centraal. Hiervoor zullen twee innovatieve kunstoog modellen ingezet worden. Er is een model aanwezig voor oefening van trabeculectomie en één voor oefening van tube chirurgie (Baerveldt & Ahmed). Ervaren glaucoomartsen zullen u helpen om uw leerdoelen te realiseren. Deze cursus is met name geschikt voor oogartsen die zich in glaucoomchirurgie willen bekwamen en/of arts-assistenten met chirurgische ervaring of interesse in glaucoomchirurgie.

Docent: R. de Crom i.s.m. TheaPharma

 

Kwaliteitsregistratie

15.00 – 16.00 uur, zaal 6

In dit uur wordt gedurende twintig minuten uiteen gezet waar de commissie Kwaliteitsregistratie mee bezig is en waar we in de toekomst binnen het NOG naar toe willen met de kwaliteitsregistraties.
De overige 40 minuten zullen worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen en het ophalen van feedback.

Docenten: M. Dickman, A.J.W. Raijmakers, N. Reus

 

You make the call: Managing complicated cataract and premium IOL cases

16.20 – 17.20 uur, zaal 4

In deze cursus presenteren wij aan de hand van casussen op interactieve wijze leerzame ervaringen bij cataractchirurgie en implantatie van premium kunstlenzen. Hoe zijn wij met comorbiditeit omgegaan? En hoe hebben wij peroperatieve complicaties, onverwachte uitkomsten en suboptimale resultaten aangepakt? En wat zou u zelf doen?
Via het online stemprogramma Mentimeter betrekken wij u namelijk interactief bij de verschillende casussen.

Docenten: N.J.C. Bauer, R. Lapid-Gortzak, R.M.M.A. Nuijts, en N.J. Reus

 

Basics en interpretatie van OCT en OCT-angiografie in de klinische praktijk

16.20 – 17.20 uur, zaal 6

Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om OCT en OCT-angiografie toe te passen en te interpreteren in de klinische praktijk. Programma:

Docenten: prof. dr. C.J.F. Boon, dr. R. Diederen, prof. dr. R.O. Schlingemann

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag