PROGRAMMA

Per dag worden de onderwerpen en cursussen schematisch weergegeven.
Voor een gedetailleerd overzicht van het wetenschappelijk programma per dag verwijzen we naar de sprekerslijsten en het cursusoverzicht op de dagprogrammapagina's.

of naar de pagina waar de sprekerslijsten van alle dagen te vinden zijn.

Velen hebben vorige jaren de app met daarin het gehele programma gedownload. Ook dit jaar komt ook een app, voor op uw tablet of telefoon.

Hier vindt u een pdf van het programmaboekje: NOG boekje 2021

WOENSDAG 24 MAART
  ZAAL 1 ZAAL 2 CURSUSZAAL 1 CURSUSZAAL 2
09.00 CORNEA UVEITIS BASIS GEZICHTSVELDONDERZOEK
(09.00 - 11.00)
BEHANDELING VAN PREMATUREN RETINOTPATHIE: EEN UPDATE
(09.00 - 10.00)
09.21 NEURO OPHTHALMOLOGIE
09.50 STRABOLOGIE IMAGING OOGONCOLOGIE
(10.15 - 11.15)

10.30

PAUZE
11.00 CORNEA KINDER OOGHEELKUNDE BBC: OHK IN POST COVID TIJDPERK
(11.20 - 12.20)
BIOLOGICALS IN UVEITIS
(11.30 - 12.30)
12.30 PAUZE
14.00 KEYNOTE DUURZAME OOGHEELKUNDE
14.45

MEDISCHE RETINA:

VAN BASICS TOT NIEUWE ONTWIKKELINGEN

LOW VISION FOLLOW UP GLAUCOOMPATIENTEN MET PERIMETRIE
(14.45 - 16.45)
BASISCURSUS CORNEATOPOGRAFIE
(14.45 -16.45)
 
 
15.35 BELEID/ KWALITEIT
15.49 DIVERSEN
17.00 POSTERS  
17.42 EINDE  
 
DONDERDAG 25 MAART
  ZAAL 1 ZAAL 2 CURSUSZAAL 1 CURSUSZAAL 2
09.00 GLAUCOOM ORBITA YOU MAKE THE CALL: MANAGING COMPLICATED IOL CASES
(09.00 - 10.30)
MEDISCHE RETINA IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
(09.00 - 10.00)
09.21 PLASTISCHE CHIRURGIE
09.50 ONCOLOGIE
10.20 PAUZE  
10.40 ALGEMENE LEDENVERGADERING NOG
12.30 PAUZE
14.00 STATE OF THE ART BY GEOFF ROSE: ORBITAL TUMOURS : A WOLF IN SHEEP’S CLOTHING
14.40 VITREORETINALE CHIRURGIE ONCOLOGIE
UPDATE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING NEURITIS OPTICA
(14.40 - 15.40)
ZO MAAKT U UW EIGEN POLI VISUEEL TOEGANKELIJKER
(14.40 -15.40)
 
 
 
16.00 POSTERS 2 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN OCULAR SURFACE DISEASE
(16.00 - 18.00)
BBC: UPDATE DBC/DOT
(16.00 - 17.00)
 
 
16.55 BINKHORST/DONDERPRIJS  
18.00 EINDE
 
VRIJDAG 26 MAART
  ZAAL 1 ZAAL 2 CURSUSZAAL 1 CURSUSZAAL 2
09.00 MEDISCHE RETINA CATARACT
HELP EEN VLEK IN DE FUNDO. WAT NU?
(09.00 - 10.00)
CVI: WELKE PATIENT, KENMERKEN, WELKE ONDERZOEKEN?
(09.00 - 10.00)
09.35 REFRACTIECHIRURGIE
10.50 STATE OF THE ART BY ROB VERDIJK: PATHOLOGIE EN TUMOREN
11.45 STATE OF THE ART PAOLO RAMA: ADVANCED THERAPY FOR OCULAR SURFACE DISEASES
12.30 PAUZE
14.00 MEDISCHE RETINA MYSTERY CASES  
15.30 GENETICA
16.20 EINDE
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

publiek
POSTERPRESENTATIES

De posters zijn online te zien en tijdens de postersessies op woensdag en donderdag. Vanwege het bijzondere karakter (en de beperkingen) van de online versie van de bijeenkomst adviseren wij dat een korte presentatie die bij voorkeur uit slechts 1 dia bestaat. Aansluitend aan de presentatie van 6 (of 8) posters is er gelegenheid voor discussie met de auteurs van de posters die in dat blok presenteerden. Voor de discussie dient u online beschikbaar te zijn. Wie zijn of haar poster niet presenteert komt niet in aanmerking voor de posterprijs.

De posterprijs wordt uitgereikt op vrijdag om 10.40, voorafgaand aan de State of the Art lecture van Rob Verdijk: pathologie en tumoren.

De presentatoren worden verzocht de poster vooraf bij het NOG aan te leveren per mail, op CD of anderszins. Hierdoor heeft de jury de mogelijkheid om samen met de werkgroepen NOG tot een weloverwogen selectie te komen voor de posterprijs.

Jury posterprijs

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag