PROGRAMMA VRIJDAG

Het programma met de sprekerslijst als pdf download:

vrijdag

En u kunt het wetenschappelijk programma van alle dagen hier inzien.

posterjury

CURSUSSEN VRIJDAG

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per cursus dus kom op tijd.
Vooraf registreren is voor de meeste cursussen niet langer mogelijk.
Indien registreren gevraagd wordt staat dat hieronder bij de cursusinfo en wordt de cursus vermeld op het inschrijfformulier.

Programma Werkgroep Kindergeneeskunde

9.00 – 10.30 uur, Springerzaal

 

Contactlenzen op medische indicatie

09.20 – 10.20 uur, cursuszaal 1

Het doel van de cursus is aandacht vragen voor de rol van medische contactlenzen bij diverse oogheelkundige behandelingen, van bandagelenzen bij keratitis sicca tot scleralenzen bij graft versus host disease. De behandeling voor progressieve myopie valt buiten deze cursus. De cursus begint met een korte inleiding over de verschillende soorten contactlenzen, de ontwikkelingen in contactlensland en de mogelijkheden voor medische toepassing. Daarna zal aan de hand van casuïstiek worden toegelicht hoe contactlenzen kunnen bijdragen in de behandeling van diverse cornea- of oogaandoeningen. Aan het eind van de cursus is er de mogelijkheid om verschillende soorten contactlenzen te zien, te voelen en eventueel bij elkaar lenzen in te zetten en uit te halen.

Docenten: N. Miltenburg-Soeters, Ch. Van Luijk, M. Dallinga, F. Sloot, A. Kop

 

Oog voor visuele klachten bij hersenaandoeningen bij volwassenen : 2 uur

09.00 – 11.00 uur, cursuszaal 14

Neurovisuele revalidatie combineert best practice op het gebied van Low Vision en cognitieve revalidatie gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en participatie van mensen met neurovisuele beperkingen.
Neurovisuele stoornissen kunnen voorkomen na CVA, hersentrauma, ziekte van Parkinson, multiple sclerose en dementie. Naast hemianopsie, oculomotorische stoornissen of agnosie, komen ook niet-specifieke stoornissen voor, zoals wazig zien en moeite met licht-donkerovergangen, die geen verband lijken te houden met focale hersenbeschadiging of aantasting van een specifieke visuele of visuoperceptuele (deel)functie.
Deze cursus is met casuïstiek over het volledige traject van polikliniek tot en met derdelijns revalidatie en advies. Geeft een overzicht van de huidige kennis en recente ontwikkelingen en bevat belevingsoefeningen.

Docenten: Dr. AJ. van Sorge, Dr. J.W.R. Pott, Prof. Dr. J.H.C Heutink, Dr. J. Koopman, E. Veldman

 

Richtlijn Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie

11.50 – 12.50 uur, cursuszaal 14

Recent is de FMS richtlijn Leeftijdsgebonden maculadegeneratie gereviseerd. Aangezien bijna alle oogartsen met deze aandoening in aanraking komen is het belangrijk dat iedereen kennisneemt van de aanbevelingen voor de klinische praktijk. In deze cursus zullen de belangrijkste onderdelen van de richtlijn worden besproken door de werkgroepleden. De aanbevelingen worden toegelicht met behulp van de literatuur en met relevante casuïstiek. Tevens zal er ruimte zijn voor het antwoorden van uw vragen.

Docenten: : R. van Leeuwen, C. Klaver, J. van Lith-Verhoeven, A. Huiskamp, L. Noodzij, A. Lambooij, F. Verbraak, O. Tigchelaar

 

Floatercursus 2024. Wanneer behandel je floaters?
Behandelopties vitrectomie en floaterlaser


11.50 – 12.50 uur, cursuszaal 1

Klachten van floaters komen veel voor in de oogheelkundige praktijk. Meestal is er geen behandeling nodig. In sommige gevallen blijven de klachten echter dermate hinderlijk dat een behandeling gewenst is. De behandelopties zijn atropine, vitrectomie of floaterlaser. Het is voor de algemeen oogarts vaak lastig in te schatten welke behandeling het meest geschikt is voor hun patiënt. De cursus wordt verzorgd door zowel netvlieschirurgen als laserspecialisten. Beide behandelmethodes worden uitgebreid besproken. Indicaties, resultaten en risico’s van zowel vitrectomie als floaterlaser.

Docenten: F. Gerbrandy, J. de Hoog, C. van der Windt

 

Anti-VEGF biosimilars in de oogheelkunde

14.00 – 15.00 uur, Theater

Sinds 2023 zijn de eerste ranibizumab biosimilars in Nederland beschikbaar. Deze cursus, gemodereerd door oogarts Dr. Dzenita Smailhodzic, brengt u up to date. Dr. Thijs Giezen is ziekenhuisapotheker in het Spaarne Gasthuis en zal in zijn presentatie uitgebreid ingaan op de eisen welke aan biosimilars worden gesteld door de European Medicines Agency om gelijkwaardigheid vast te stellen ten opzichte van de originator en de registratie als biosimilar te honoreren. Prof. Arnold G. Vulto, ziekenhuisapotheker n.p, zal in zijn presentatie stilstaan bij de plaats van anti-VEGF-biosimilars in de oogheelkunde (zowel ranibizumab als bevacizumab) in het licht van het recente NOG/FMS standpunt. Daarna wordt door oogarts Dr. Yvonne de Jong-Hesse een vertaalslag gemaakt naar de oogheelkundige praktijk. Tijdens en na de presentaties is er voldoende ruimte voor vragen.

Docenten: Y. de Jong-Hesse, T. Giezen, Prof. A.G. Vulto, D. Smailhodzic

 

Simultane bilaterale cataractchirurgie: uw implementievragen beantwoord

15.00 – 16.00 uur, Theater

Simultane bilaterale cataractchirurgie (ISBCS) biedt patiënten en zorgverleners veel voordelen, in termen van klinische uitkomsten, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit. Inmiddels is ISBCS opgenomen in de richtlijn Cataract en kan dus worden overwogen bij hiervoor geschikte patiënten. Veel zorgorganisaties ervaren echter hindernissen bij de implementatie van ISBCS in hun organisatie. Vanuit het project "Op weg naar een optimale implementatie van bilaterale cataractchirurgie in Nederland" worden deze barrières geadresseerd en zorgorganisaties ondersteund bij de implementatie. In deze cursus geven we een update van de stand van zaken binnen het project. Daarnaast zal een divers panel van implementatieleiders en stakeholders met elkaar en het publiek in gesprek gaan over de barrières en oplossingen voor een succesvolle implementatie van ISBCS, binnen uw organisatie en in Nederland.

Docenten: F. van den Biggelaar, R.M.M.A. Nuijts, M. Zhong

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag