PROGRAMMA VRIJDAG

Het programma met de sprekerslijst als pdf download:

vrijdag

En u kunt het wetenschappelijk programma van alle dagen hier inzien.

posterjury

CURSUSSEN VRIJDAG

Cursus follow-up van glaucoompatiënten met perimetrie

9.00 – 11.00 uur, zaal 0.8

Het gezichtsveldonderzoek is het belangrijkste diagnosticum bij de opvolging van glaucoompatiënten. Het interpreteren van  reeksen gezichtsvelden lijkt ingewikkeld. Software kan de clinicus daarbij ondersteunen maar alleen als de gepresenteerde gegevens op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. De kern van de cursus wordt gevormd door de “progressie-printouts” van een aantal veelgebruikte perimeters. Wat staat daarop? Waar moet je naar kijken? Welk type gezichtsveld kun je het beste maken? Hoe vaak moet je gezichtsvelden maken? Wanneer is het gezichtsveld betrouwbaar genoeg om bruikbaar te zijn? Wanneer pas je je beleid aan op basis van de uitkomsten van perimetrie? Hierbij speelt de interactie tussen stadium, snelheid van achteruitgang en levensverwachting een centrale rol. Tijdens de cursus worden theorie en oefeningen afgewisseld.

Docenten: Nomdo M. Jansonius, Rogier P.H.M. Muskens

 

Gesprekken op de oogpoli

09.30 – 10.30 uur, zaal 0.9

In de oogheelkundige praktijk zijn de consulten vaak kort en is de werkdruk hoog. De meeste oogartsen zijn daardoor goed in snel contact leggen met hun patiënten. Er is echter weinig scholing in de nonverbale en verbale manieren van communiceren in de oogheelkunde terwijl up-to-date zijn op dit gebied tot meer controle in de consulten, meer arbeidsvreugde en verbeterde patiënt tevredenheid leidt.
In deze cursus krijgt u tips en tricks

Docenten: Marina Marinkovic, Josephine Verheij, Khanh Vu

 

Prematurenretinopathie (ROP): wat verandert er in 2023?

14.00 – 15.00 uur, zaal 0.8

Doelgroep: iedereen die betrokken is bij de zorg voor prematuur geborenen.
In de richtlijn prematurenretinopathie, die in de loop van 2023 de oude gaat vervangen, zijn een aantal veranderingen ten aanzien van huidig beleid opgenomen. Deze cursus geeft uitleg over de achtergrond van gemaakte keuzes. Aan de hand van casuïstiek zal het beleid vertaald worden naar de praktijk. Onderwerpen die behandeld worden zijn: de in 2022 aangepaste International Classification for ROP(3), aangepaste inclusiecriteria voor screening, beleid ten aanzien van Hb en zuurstof om behandeling te voorkomen, gebruik van anti-VEGF bij de behandeling van zone I ROP, adviezen over lange termijn follow up, comfort maatregelen voor het kind en communicatie met professionals en ouders.

Docenten: Nicoline Schalij-Delfos, Stefan de Geus, Elke Kraal-Biezen, Arlette van Sorge, Jacqueline Termote, Kasia Trzcionskowska

 

Glaucoom diagnostiek met de Heidelberg Spectralis OCT

14.00 – 15.00 uur, zaal 0.9

Deze cursus bevat alles wat u wilt weten over glaucoom en de OCT. We doen minimaal theorie, en daarna veel voorbeelden uit de praktijk. Na deze cursus herkent u glaucomateuze schade, pre perimetrische schade, progressieve schade, en niet-glaucomateuze schade zoals neurophthalmologische en vasculaire schade. De cursus is speciaal gemaakt voor gebruikers van de Heidelberg OCT, en we behandelen ook de voordelen van dit platform en de beperkingen t.o.v. andere OCT platforms. De ervaring leert dat deze cursus ook goed te volgen is voor gebruikers van andere OCT’s omdat de principes van glaucoom diagnostiek voor alle OCT’s nagenoeg gelijk zijn.

Docenten: T. Colen

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag