PROGRAMMA WOENSDAG 29 JUNI

woensdag2016

Het gedetailleerde programma (met de sprekerslijst per dag) kunt u downloaden:

woensdag

En u kunt het wetenschappelijk programma van alle dagen hier inzien.

Er is een gevarieerd en ruim aanbod van workshops en cursussen.
Deelname is mogelijk indien u op dezelfde dag ook bent ingeschreven als deelnemer aan de jaarvergadering.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per cursus.

CURSUSSEN WOENSDAG

Basiscursus gezichtsveldonderzoek: 2 uur

09.00 – 11.00 uur, zaal 3

Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet moeilijk, maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een gezichtsveld systematisch te beoordelen.
De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen.
Welke test kies je?
Is het onderzoek betrouwbaar?
Wat zijn veelvoorkomende artefacten en hoe herken je die?
Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai?
Wat betekenen de global indices?
Hoe onderscheid je een normaal van een afwijkend gezichtsveld?
Welke afwijkingen passen bij glaucoom?
En welke bij andere pathologie?
Tijdens de cursus worden theorie en oefeneningen afgewisseld.

Docenten: R.P.H.M. Müskens, N.M. Jansonius

 

Uveitis voor beginners

09.00 – 10.00 uur, zaal 5

Cursus uveitis voor beginners, inclusief paramedici, georganiseerd door de Nederlandse uveitis werkgroep (NUW).
Hoewel uveitis een weinig voorkomende oogheelkundige aandoening is zien we dit toch regelmatig in de oogheelkundige praktijk.
Uveitis is vaak niet alleen een aandoening van het oog maar kan in verband staan met een systemische aandoening.
Deze cursus biedt een unieke kans om door middel van 9 korte presentaties in vogelvlucht kennis op te doen van de diagnose, onderzoek, imaging, behandeling en complicaties van uveitis.
Hierna zal door middel van uitdagende casuïstiek uw opgedane kennis beproefd worden.

Docenten: N. ten Dam-van Loon en J. ten Berge

 

Myope complicaties bij volwassenen

09.30 – 10.30 uur, zaal 4

Myopie is wereldwijd een groot en toenemend probleem, waarbij de verwachting is dat er een tsunamie van myope complicaties op ons af aan het komen is.
In de cursus myope complicaties bij volwassen gaan verschillende problemen aan bod komen waarbij handvaten gerijkt zullen worden over de juiste interpretatie van beeldvorming, hoe te behandelen en wanneer door te verwijzen. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: myope maculopathieen, myoop glaucoom, de myope complicaties bij cataract, vitreomaculaire complicaties bij myopie en de rol van scleral crosslinking.

Docenten: C.C.W. Klaver, S. Yzer, M. Ravenstijn, G.P.M. Luyten, C. Liu, R. van Leeuwen en M.M. Dickman

 

Medische retina in de dagelijkse praktijk

11.00 – 12.00 uur, zaal 4

Eerst zullen we een update geven over verschillende onderwerpen:

Daarna zullen we aan hand van een paneldiscussie met casuïstiek ingaan op dilemma’s die elke oogarts tegenkomt zoals persisterend subretinaal vocht bij LMD, laser en/of anti-VEGF bij DRP, exsudatieve of degeneratieve cystes, innovaties etc.

Docent: Y. de Jong-Hesse, J. van Lith-Verhoeven, M. van Hecke

 

Update diagnostiek en behandeling Neuritis Optica

11.30 – 12.30 uur, zaal 3

De diagnostiek en behandeling van neuritis optica (NO) is tot nu toe sterk bepaald geweest door de uitkomsten van de optic neuritis treatment trial (ONTT) uit 1992. De behandeling van NO met methylprednisolon versnelt het herstel, maar heeft geen effect op de uiteindelijke uitkomst. Ook had de MRI geen rol in het stellen van de klinische diagnose neuritis optica. Door de opkomst van nieuwe serologische biomarkers is de diagnostiek en behandeling van NO in belangrijke mate veranderd. In de cursus wordt u bijgepraat over deze nieuwe ontwikkelingen. De theorie wordt geïllustreerd met casuïstiek uit de praktijk van de docenten.

De cursus is interactief met behulp van een online tool.

Docenten: J.W. Pott, N. Bauer

 

Kwaliteitsregistratie

11.30 – 12.30 uur, zaal 5

In dit uur wordt gedurende twintig minuten uiteen gezet waar de commissie Kwaliteitsregistratie mee bezig is en waar we in de toekomst binnen het NOG naar toe willen met de kwaliteitsregistraties.
De overige 40 minuten zullen worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen en het ophalen van feedback.

Docenten: M. Dickman, A.J.W. Raijmakers, N. Reus

 

Spleetlamponderzoek bij corneapathologie, suggesties ter verbetering van uw praktijkvoering

16.00 – 17.00 uur, zaal 3


Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van spleetlamponderzoek is een basisvoorwaarde voor adequate oogheelkundige diagnostiek. In de praktijk blijkt dat diverse mogelijkheden van de spleetlamp niet optimaal worden benut. Deze cursus is gericht op een verbetering van uw diagnostische vaardigheden waarbij de meerwaarde voor de patiënt zal worden belicht.
Deze cursus wordt u aangeboden door de Hoornvlies Stichting Nederland.

Docenten: dr. M. J.W. Zaal, drs. G. van Rijn

 

Follow up glaucoompatiënten met perimetrie

16.00 – 18.00 uur, zaal 4

De follow-up van glaucoompatiënten lijkt een complex en onoverzichtelijk gebeuren. Met een paar eenvoudige basisregels kan de zorg voor glaucoompatiënten echter zowel goed als efficiënt georganiseerd worden.

De kern van de cursus wordt gevormd door de belangrijkste diagnostische test, het gezichtsveldonderzoek; kort wordt ingegaan op de - beperkte - rol van OCT.
Bij follow-up met perimetrie kunnen drie fases worden onderscheiden
(1) het opbouwen van een perimetrische baseline,
(2) progressiedetectie in de eerste vijf jaar van de follow-up en
(3) progressiedetectie na vijf jaar follow-up.
In die laatste fase speelt de interactie tussen stadium, snelheid van achteruitgang en levensverwachting een centrale rol.

Tijdens de cursus worden theorie en oefeningen afgewisseld.

Docenten: N.M. Jansonius, R. Müskens

 

Update HSV keratitis

16.00 – 17.00 uur, zaal 5

Tijdens de 60 minuten durende , deels interactieve, cursus worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de volgende onderwerpen: classificatie van de verschillende klinische beelden ; diagnostiek en differentiaal diagnostiek; indicatoren van ziekte activiteit ; therapie en falen van therapie; profylactische behandeling bij chirurgie in de context van een voorgeschiedenis van een herpetische keratitis.

Docent: L. Remeijer

 

Duurzame oogheelkunde

16.45 – 17.45 uur, zaal 1

In deze cursus wordt de huidige klimaatcrisis kort besproken door Sjoerd Elferink. Daarna zullen diverse sprekers u meenemen in de ontwikkelingen die nationaal en internationaal gaande zijn om deze crisis te bestrijden.
Adriaan van Engelen, directeur MilieuPlatform Zorgsector spreekt over de gevolgen van de Green Deal duurzame zorg in Nederland. Cassandra Thiel, assistent-professor in New York, vertelt over internationale ontwikkelingen binnen de oogheelkunde.
Carlijn vanDehn zal namens de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde de bestaande en nieuwe Best Practices bespreken.
En tenslotte geeft Redmer van Leeuwen tips voor een milieuvriendelijk spreekuur.

Sprekers: A. van Engelen, S. Elferink, C. Thiel, C. van Dehn, R. van Leeuwen

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag