PROGRAMMA WOENSDAG

woensdag2016

Het gedetailleerde programma (met de sprekerslijst per dag) kunt u downloaden:

woensdag

En u kunt het wetenschappelijk programma van alle dagen hier inzien.

Er is een gevarieerd en ruim aanbod van workshops en cursussen.
Deelname is mogelijk indien u op dezelfde dag ook bent ingeschreven als deelnemer aan de jaarvergadering.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per cursus dus kom op tijd.
Vooraf registreren is voor de meeste cursussen niet langer mogelijk.
Indien registreren gevraagd wordt staat dat hieronder bij de cursusinfo en wordt de cursus vermeld op het inschrijfformulier.

Enkel voor het NIOIC drylab op deze woensdag is registratie noodzakelijk.

CURSUSSEN WOENSDAG

Basics en interpretatie van OCT en OCT-angiografie in de klinische praktijk

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 1

Doelgroep: oogartsen, physician assistants, optometristen
Doel: Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om OCT en OCT-angiografie toe te passen en te interpreteren in de klinische praktijk
Programma:
Basics en interpretatie van OCT (Boon,
Basics en interpretatie van OCT-angiografie (Diederen)
Casuïstiek van OCT en OCT-angiografie in de klinische praktijk (Schlingemann)

Cursusleiders: prof. dr. C.J.F. Boon, dr. R. Diederen, prof. dr. R.O. Schlingemann

 

Lichthinder, oorzaken en oplossingen

09.20 – 10.20 uur, cursuszaal 2

Veel mensen met een oogheelkundige aandoening ervaren lichthinder in het dagelijks leven. Lichthinder is echter een erg breed concept en kan diverse oorzaken hebben, waarbij de oorzaak soms niet eenvoudig herleidbaar is aan de aandoening. Omdat lichthinder vaak geleidelijk ontstaat, is het voor de patiënt niet altijd duidelijk waar het vervelende gevoel vandaan komt en is de patiënt minder genegen om adequate oplossingen te zoeken die de impact op het dagelijkse leven helpen te minimaliseren. Aan de hand van casuïstiek zullen we aandacht besteden aan de verschillende oorzaken van lichthinder.

Docenten: Dr. J. Koopman, Dr. W. van Damme, J. van Vliet, Dr. I.J.E. van der Meulen

 

Glaucoma BootCamp: 2 uur

09.30 – 11.30 uur, cursuszaal 14

Deze glaucoom training is ontworpen voor AIOSSEN. De focus ligt op praktische kennis die je gaat helpen tijdens de spreekuren. De training is probleemgestuurd; vanuit casuïstiek behandelen we de kennis die je nodig hebt om in getoonde situaties de goede beslissingen te nemen. Het zal gaan over diagnostiek van glaucoom; hoe doe je een zorgvuldige workup? Hoe bepaal je de target pressure? Hoe bouw je medicatie op? Maar ook: wat zijn de valkuilen bij perimetrie? Hoe houdt je oog voor efficiency zodat je spreekuur niet uitloopt? Wat doe je met revisie termijnen? Gonioscopie, pachymetrie, papillen, OCT, kortom, alle tips, tricks en valkuilen bij glaucoom op een rijtje. De training heeft een hoog tempo en is vrij intensief.

Docent: T. Colen

 

VISIO: de mazzel van pech

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 6

Denken in mogelijkheden, creativiteit, positivisme en doorzetten maakt dat Frank Boske dingen doet die anderen, zowel ziend als visueel beperkt, niet voor mogelijk houden. Door zijn revalidatie in Het Loo Erf van Koninklijke Visio kwam hij thuis met een schat aan inzichten, door contacten met andere revalidanten en praktische opleiding binnen het gekozen leertraject. Juist de onzekerheden waarmee een ‘verse’ slechtziende of blinde te maken krijgt kunnen super gevoelig liggen. Hij geeft een intiem kijkje in zijn revalidatie, wat hij overigens liever her-waardering noemt. Met lichtheid en humor geeft Frank een workshop over anders omgaan met tegenslagen. Afhankelijkheid , hulpvraag en aanbod, leiderschap, creativiteit, volgen, doorzetten en samenwerken krijgen aan de hand van voorbeelden uit zijn leven een andere lading. De workshop gaat vooral om de kracht van kwetsbaarheid, tolerantie, inlevingsvermogen en behoefte aan zelfstandigheid wanneer de mens met een beperking wordt geconfronteerd. Wat heeft iemand nodig en hoe kan een ander dat op een wenselijke manier aanbieden? Hoe voorkom je ongemakkelijke situaties in contact met mensen met een visuele beperking?
Meer informatie en een impressie van de workshop vind je op deze website.

 

Verwijzen voor het rijbewijs

11.00 – 12.00 uur, cursuszaal 1

Deze cursus is bedoeld voor oogartsen die te maken hebben met vragen over het rijbewijs of keuren voor CBR. De FMS-Richtlijn Visuele beperkingen bevat nu een handige flowchart voor rijbewijsverwijzingen. In deze cursus krijgt uinformatie over die richtlijn en de keuringseisen. Er wordt uitgelegd hoe in een paar eenvoudige stappen tot de juiste verwijziging komt, ook in complexe gevallen. U wordt bijgepraat over de CBR procedures en de juiste meetmethodes. Tenslotte hoort u de mogelijkheden om het rijbewijs te behouden, ook bij gezichtsveld ‹120 graden, bij gezichtsscherpte ‹0,5 of in geval van comorbiditeit. Oogartsen die meedoen met de cursus krijgen de unieke gelegenheid om (buiten de cursus om) hun eigen casuïstiek met ons panel te bespreken.

Docenten: Ruud Bredewoud, Rene van Rijn, Bart Melis-Dankers

 

BBC workshop

11.00 – 12.30 uur, cursuszaal 2

Een hoge werkdruk, fysieke belasting en tekort aan personeel? Hoe kan de oogheelkundige praktijk 2.0 eruit zien? In de BBC workshop wordt ingegaan op de uitdagingen die er zijn in de oogheelkundige praktijk en licht de BBC toe welke acties in gang zijn gezet op deze onderwerpen. Ook worden goede voorbeelden en innovatieve werkwijzen uit de praktijk gepresenteerd, die inspirerend kunnen zijn voor uw eigen praktijkinrichting.

Docenten: BBC - NOG

 

programma werkgroep GLAUCOOM

11.50 – 12.50 uur, Springerzaal

 

Oncologie cursus

12.00 – 13.00 uur, cursuszaal 14

Intraoculaire en perioculaire laesies komen veel voor en zijn soms een toevalsbevinding. Dan kent iedereen het gevoel: is deze laesie goedaardig of kwaadaardig? Wat doe je in dat geval? Extra diagnostiek, en welke dan? Toch een extra controle? Of verwijzen? En met hoeveel haast dan?
In deze cursus gaan we in op de differentiaal diagnose van laesies op de kinderleeftijd, en intraoculaire en perioculaire laesies bij volwassenen. Verder bespreken we de aanvullende diagnostiek, follow up en het beleid van deze laesies.

Docent: N.C. Naus, E. Kraal-Biezen, T.H.K. Vu namens de werkgroep Oculair Oncologie

 

Gonioscopie: hoe doe je dat?

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 1


Gonioscopie blijft een uitdagend onderzoek. Correcte uitvoering van het onderzoek en interpretatie van de resultaten vereisen kennis van zaken en heel veel oefenen. In de cursus komen de volgende elementen aan bod: welke lens gebruik je en waarom, hoe is de kamerhoek opgebouwd (welke structuren zie je), hoe voer je het onderzoek uit (systematische benadering, waar let je op), hoe beschrijf je de bevindingen (welke classificatie gebruik je en waarom) en welke conclusies verbind je hieraan. Tijdens de cursus zal, als training, aan de deelnemers worden gevraagd om getoonde normale en pathologische kamerhoekvarianten te beschrijven.

Docent: L.J. (René) van Rijn

 

Fluorescentie- Angiografieclub

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 14


De leden van de fluorescentie Angiografieclub Nederland zullen u in dit uur 5 interessante casus presenteren, waarin u wordt meegenomen in de puzzel van retinale en systemische diagnostiek en waar mogelijk een behandeling, met de bijbehorende achtergrondsinformatie over het ziektebeeld. De opzet zal interactief zijn, waarbij we het zeer waarderen als u als collega en toehoorder ook uw ideeën en ervaringen kunt delen met iedereen tijdens de presentatie. De casus zijn geselecteerd uit de afgelopen bijeenkomsten van de werkgroep.

Docenten: J. Ossewaarde- van Norel en Fluorescentie Angiografieclub NL

 

De kunst van het meten en interpreteren van Visual Evoked Potentials (VEP)

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 2


Ook zoveel moeite met het lezen van een VEP verslag? Dompel jezelf onder in de wereld van VEP-recordings. Ontdek hoe belangrijk VEPs zijn voor het onthullen van pathologie van de visuele banen en hoe het VEP, in combinatie met beeldvorming, doorslaggevend kan zijn in de diagnostiek. Deze cursus tilt de interpretatie naar een hoger niveau met een live demonstratie en uitleg van VEP-metingen, waarbij we de cruciale aandachtspunten belichten. Leer hoe je met vertrouwen VEPs beoordeelt aan de hand van boeiende casusssen en ontdek de praktische toepassingen in de klinische setting.

Docenten: Y. Hettinga, M. van Genderen, C. Schuijt, M. van Veen-Kruijswijk, H. Talsma

 

You make the call - Managing Complicated Cataract and Premium IOL Cases

14.00 – 15.00 uur, Theaterzaal

In deze cursus presenteren wij aan de hand van casussen op interactieve wijze leerzame ervaringen bij cataractchirurgie en implantatie van premium kunstlenzen. Hoe zijn wij met comorbiditeit omgegaan? En hoe hebben wij peroperatieve complicaties, onverwachte uitkomsten en suboptimale resultaten aangepakt? En wat zou u zelf doen? Via het online stemprogramma Mentimeter betrekken wij u namelijk interactief bij de verschillende casussen.

Docenten: R.M.M.A. Nuijts, N. Reus, N.J.C. Bauer, R. Lapid-Gortzak

 

NIOIC Drylab Cataract

15.20 – 16.50 uur, cursuszaal 11A

In dit drylab zet je onder leiding van ervaren instructeurs jouw eerste stappen in cataractchirurgie. Je leert op kunstogen het maken van incisies, het uitvoeren van de capsulorhexis en hydrodissectie, het plaatsen van een pupil expansie ring en hoe te hechten. Deze cursus wordt georganiseerd door de Nederlandse IntraOculaire Implant Club (NIOIC). Per werkplek zijn er 2 deelnemers. Let op: er is ruimte voor slechts 38 deelnemers!
De cursus wordt gegeven door de bestuursleden van het NIOIC en (zo nodig) door andere instructeurs die zijn geselecteerd door het NIOIC-bestuur. Het drylab wordt ondersteund door Théa Pharma en Medical Workshop.

!!!Aanmelding is verplicht voor deze cursus!!!

Docenten: NIOIC bestuursleden en anderen

 

Differentiaal diagnose van maculopathieën

15.30 - 16.30 uur, cursuszaal 14

Er is een breed spectrum van atrofische macula-aandoeningen en maculopathieën met sub- en/of intraretinaal vocht. De differentiaal diagnose is uitdagend, maar de diverse vormen kunnen met relatief eenvoudige middelen vaak goed worden onderscheiden. Er wordt een up-to-date overzicht gegeven over deze potpourri aan ziektebeelden, de diagnose en differentiaal diagnose en therapeutische consequenties. Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om diverse maculopathieën van elkaar te identificeren in de dagelijkse praktijk.

Docenten: prof. dr. C.J.F. Boon, prof. dr. C.B. Hoyng, dr. S. Yzer

 

De reis van de patiënt met een oogmelanoom

15.30 – 16.30 uur, cursuszaal 2

De patiënt waarbij een oogmelanoom wordt geconstateerd belandt in een rollercoaster. Doorsturen aan een academische ziekenhuis, diagnostiek naar de tumor, diagnostiek naar uitzaaiingen, behandeling, risico analyse op toekomstige uitzaaiingen, follow-up met nabehandeling en bespreken van mogelijke behandelopties bij het bestaan van een metastatische ziektebeeld. Als oogarts kun je een belangrijke rol hebben bij de eerste diagnose, voorlichting, opstarten screening  op metastase, overname van een deel van de follow-up en nabehandeling zoals IVI’s na protonbestraling.
De cursus is bedoeld om een overzicht te krijgen in het volledig diagnostisch en behandel traject van oogmelanoom patiënten met nadruk op de laatste ontwikkelingen. Daarnaast mogelijkheden van meer gerichte follow-up gebaseerd op risico analyse en de nieuwste inzichten van behandeling bij metastatisch ziektebeeld.

Docenten: J.C. Bleeker, G.P.M. Luyten, M. Marinkovic, T.H.K. Vu

 

Basiscursus gezichtsveldonderzoek

16.00 – 17.30 uur, cursuszaal 1

Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet moeilijk maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. Aan het einde van de cursus is de cursist is staat een gezichtsveld systematisch te beoordelen. De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen. Welke test kies je? Is het onderzoek betrouwbaar? Wat zijn veelvoorkomende artefacten en hoe herken je die? Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai? Wat betekenen de global indices? Hoe onderscheid je een normaal van een afwijkend gezichtsveld? Welke afwijkingen passen bij glaucoom? En welke bij andere pathologie? Tijdens de cursus worden theorie en oefeningen afgewisseld.

Docenten: Nomdo M. Jansonius, Rogier P.H.M. Muskens

 

Programma werkgroep NEURO-OPHTHALMOLOGIE

16.00 – 17.30 uur, Springerzaal

J.W. Pott, Groningen: Reuscel arteriitis (RCA): nieuwe richtlijn voor diagnostiek en behandeling.
In 2023 heeft de Nederlandse vereniging voor reumatologie (NVR), in samenwerking met andere specialismes nieuwe richtlijnen uitgebracht voor RCA. Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in deze richtlijnen, wat is voor de oogarts van belang om te weten?

A. Groot, Nijmegen: Neuritis optica
De resultaten van de Neuritis Optica Treatment Trial (NOTT) uit 1992 beïnvloeden nog steeds in sterke mate de manier waarop oogartsen in Nederland de patiënten met neuritis optica behandelen. Recente inzichten in diagnostiek (oa. neuro-imaging, serologische testen) en behandeling van deze aandoening maken dat we een meer proactieve houding moeten aannemen in diagnostiek en behandeling van deze aandoening.

I. Notting, Leiden: Idiopathische Intracraniële Hypertensie (IIH): nieuwe richtlijnen
In 2022 heeft de Nederlandse vereniging van neurochirurgie (NvvN), in samenwerking met andere specialismes richtlijnen uitgebracht voor IHH. U wordt bijgepraat over de inhoud van deze richtlijn, met name over die delen die van belang zijn voor de oogarts. Wat is er nieuw in de diagnostiek en behandeling van deze aandoening, en wat is de rol van de oogarts in het proces.

J. van Everdingen, Rotterdam: Leber hereditary optic neuropathy (LHON): een update over de zorg rond deze patiënten
LHON is een zeldzame aandoening, en wordt door de onbekendheid met het ziektebeeld vaak te laat of helemaal niet herkend. Met alertheid en de juiste onderzoeken is de diagnose meestal wel in een vroeg stadium wel te stellen. Het belang van vroegtijdige onderkenning, en de organisatie van de zorg rond deze patiënten in Nederland wordt uitgelegd.

Casuïstiek carrousel: “a case I have learned from” .

 

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag