PROGRAMMA WOENSDAG 21 MAART

woensdag2016

Hier kunt u een pdf met het programma van de woensdag downloaden.

Op deze pagina kunt u het uitgebreide wetenschappelijke programma voor alle dagen vinden.

Er is een gevarieerd en ruim aanbod van workshops en cursussen.
Deelname is mogelijk indien u op dezelfde dag ook bent ingeschreven als deelnemer aan de jaarvergadering.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per cursus.

CURSUSSEN WOENSDAG 27 MAART

Basiscursus gezichtsveldonderzoek: 2 blokken

09.15 – 11.15 uur, cursuszaal 0.8

Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet moeilijk, maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een gezichtsveld systematisch te beoordelen.
De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen.
Welke test kies je?
Is het onderzoek betrouwbaar?
Wat zijn veelvoorkomende artefacten en hoe herken je die?
Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai?
Wat betekenen de global indices?
Hoe onderscheid je een normaal van een afwijkend veld?
Welke afwijkingen passen bij glaucoom?
En welke bij andere pathologie?
Na de voordracht volgt individueel oefenen met gezichtsvelden die aan het einde zullen worden besproken.

Docent: R.P.H.M. Müskens

 

Nystagmus, pathofysiologie en het klinische onderzoek

09.15 – 10.15 uur, cursuszaal 0.4

De cursus bestaat uit een korte bespreking van de pathofysiologie van verschillende vormen van nystagmus, daarna volgt een bespreking van de klinische benadering.
Waar let je op tijdens het onderzoek, wat zijn criteria voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld elektrofysiologie en/of verwijzing naar neurologie.
Er zijn wel zo’n 50 soorten nystagmus hetgeen de beoordeling niet eenvoudig maakt. Toch zullen in de cursus een aantal duidelijke handvatten worden gegeven om tot een juiste beoordeling van de nystagmus te komen. Een juiste beoordeling kan namelijk regelmatig leiden tot een specifieke diagnose. Ook een daarbij mogelijk passende behandeling en prognose zal in de cursus worden besproken.

Een en ander wordt geïllustreerd met video’s magnetische registraties van de oogbeweging en met een video eye-tracker.

Docenten: L.J. van Rijn, L.J. Bour, R.J.W. de Keizer

 

BBC basiscursus DBC/DOT

09.15 – 10.15 uur, cursuszaal 0.9

U krijgt uitleg over de basis van het DBC systeem. Wat is een DBC, welke registratieregels en afsluitregels gelden er? Ook wordt uitgelegd hoe de aanspraakbeperking op basisverzekerde zorg geregeld is. Wanneer moet vooraf een machtiging worden aangevraagd en wanneer niet?
Voor oogartsen en andere geïnteresseerden met beperkte kennis van het DBC systeem en aanspraakbeperking, of weer eens opgefrist willen worden.
Deelname is gratis, u dient zich wel aan te melden via het inschrijfformulier.

Docent: C. Moerland

 

Diabetisch macula-oedeem en diabetische retinopathie

10.30 – 11.30 uur, cursuszaal 0.4

Bij de behandeling van diabetisch macula-oedeem moeten we steeds opnieuw beslissen: Welk middel kiezen en in welke frequentie? Wanneer switchen en wanneer stoppen? Wanneer en hoe gebruiken we de laser? Wat te doen als een staaroperatie nodig is? Ook bij proliferatieve diabetische retinopathie kunnen we nu kiezen tussen injecties en laser. Met deze cursus geven we een leidraad om deze vragen te beantwoorden op basis van literatuur en met behulp van casuïstiek. Ook zal kort worden ingegaan op nieuwe middelen in de pipeline.

Docenten: J.J.C. van Lith-Verhoeven, Y. de Jong-Hesse

 

Gonioscopie

10.30 – 11.30 uur, cursuszaal 0.9

De volgende elementen komen aan bod: welke lens gebruik je en waarom, hoe is de kamerhoek opgebouwd (welke structuur zie je), hoe voer je het onderzoek uit (systematische benadering, waar let je op), hoe beschrijf je de bevindingen (welke classificatie gebruik je en waarom) en welke conclusies verbind je hieraan. Daarna zal aan de deelnemers worden gevraagd om getoonde normale en pathologische kamerhoekvarianten te beschrijven.

Docent: L.J. van Rijn

 

Follow- up glaucoompatiënten: 2 blokken

14.00 – 16.00 uur, cursuszaal 0.8

De follow-up van glaucoompatiënten lijkt een complex en onoverzichtelijk gebeuren, onder andere door de vele ontwikkelingen die er zijn op het gebied van imaging en perimetrie. Met een paar eenvoudige basisregels kan de follow-up van glaucoompatiënten echter zowel goed als effciënt georganiseerd worden.

De cursus bestaat uit een voordracht waarin praktische handvatten voor glaucoomzorg worden gegeven gevolgd door het individueel oefenen m.b.v. casuïstiek waarbij de kern wordt gevormd door de belangrijkste diagnostische test voor progressiedetectie, het gezichtsveldonderzoek. Vier fases in de zorg worden onderscheiden:
(1) het stellen van de diagnose,
(2) het instellen op therapie en het opbouwen van een perimetrische baseline,
(3) progressiedetectie in de eerste vijf jaar van de follow-up en
(4) progressiedetectie na vijf jaar follow-up. In die laatste fase speelt de interactie tussen stadium, snelheid en achteruitgang en levensverwachting een centrale rol.
In de voordracht zal ook aandacht worden besteed aan de rol van de OCT in deze vier fases.

Docent: N.M. Jansonius

 

Basiscursus corneatopografie: 2 blokken

14.00 – 16.00 uur, cursuszaal 0.4


Corneatopografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen. Daarnaast is het noodzakelijk voor vroeg-detectie van keratoconus, zodat er tijdig gecrosslinkt kan worden. Er zijn verschillende corneatopografen op de markt, de cursus is toegespitst op de Pentacam. De cursus bestaat uit drie onderdelen. Eerst theorie en achtergronden. Vervolgens patroonherkenning van astigmatisme, keratoconus en pellucid. Tenslotte is er veel tijd voor een interactieve quiz waarbij allerlei cornea aandoeningen aan de orde komen. Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te beoordelen. De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of regeltjes die je snel weer vergeet.

Docenten: R. Stoutenbeek, R.H.J. Wijdh

 

De gezwollen papil: geen paniek?

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 0.9

Met behulp van voorbeelden uit de praktijk wordt de beslisboom voor de gezwollen papil doorgenomen.
Wanneer is er sprake van spoed?
En moet er behandeld worden?
Wanneer is een verwijzing neuroloog noodzakelijk? En wanneer juist niet nodig?

Docenten: I.C. Notting, M. Wefers Bettink-Remeijer

 

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de Oogheelkunde

15.30 – 16.30 uur, cursuszaal 0.9

Elke oogarts wordt regelmatig geconfronteerd met een patiënt met oogklachten zonder dat daarvoor een organisch substraat kan worden gevonden. Vaak gaat het om onbegrepen visusdaling, gezichtsvelduitval of een combinatie van beide. Deze sensorische klachten worden ook aangeduid als functionele klachten. Veel artsen beschouwen deze patiënten als ingewikkeld en lastig. De cursus zal aandacht geven aan diagnostische stappen die u kunt uitvoeren bij deze patiënten. Welke onderzoeken helpen je verder, wanneer moet je stoppen? Hoe leg je de patiënt de conclusies van je onderzoek uit en wat zijn daarna de mogelijkheden?

Docenten: M.M. van Genderen, J.W.R. Pott

 

Visusdaling met cecocentraal scotoom: een diagnostische workup

16.15 – 17.15 uur, cursuszaal 0.4

De bevindingen van een centraal of coeco-centraal scotoom bij een patiënt met visusklachten kan diagnostisch uitdagend zijn vanwege de vele verschillende oorzaken. Het snel stellen van de juiste diagnose kan echter therapeutische consequenties hebben en van invloed zijn op de uiteindelijke gezichtsscherpte.
Na een inleiding wordt u door de sprekers bijgeschoold over huidige inzichten met betrekking tot de belangrijkste verschillende ziektebeelden die aan een coeco-centraal scotoom ten grondslag kunnen liggen.
U leert aan welke frequent voorkomende en aan welke zeldzame aandoeningen gedacht moet worden, wat de specifieke kenmerken zijn en hoe u kunt differentiëren. Nieuwe therapeutische opties worden besproken. Ook wordt besproken wanneer en hoe het beste verwezen kan worden.

Docenten: J.A.M. van Everdingen, N.J.C. Bauer, J.W.R. Pott

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag