Inschrijven

Kan digitaal/online vanaf medio januari 2019.
Uiteraard kunt u het formulier ook uitprinten en per post sturen naar
NOG
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen

Betaling

U kunt per dag inschrijven.
De toegangsprijs is € 70,00 / € 100,00 / € 125,00 per persoon per dag inclusief koffie/thee en lunch.
Het laagste tarief voor de vroegste inschrijf- en betaaltermijn, het hoogste is het 'last-minute' tarief. Op het inschrijfformulier vindt u de perioden waarin de tarieven geldig zijn.

Voor betalingen dient u dit nummer te gebruiken: IBAN NL 41 RABO 0345 6496 99 en betaalt u vanuit het buitenland dan heeft u ook deze code waarschijnlijk nodig: BIC RABONL2U. De rekening staat op naam van de Stichting Oogheelkundige Congressen te Nijmegen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot 1 maart krijgt u het gehele bedrag teruggestort.
Bij annulering van 1 tot 15 maart krijgt u 50% teruggestort.
Bij annulering vanaf 15 maart kan geen geld worden teruggestort.
Uiteraard kan in dat geval na overleg met het congressecretariaat iemand anders gebruik maken van uw aanmelding.

Bevestiging inschrijving

Ruim twee weken voor de vergadering ontvangt u ter bevestiging van uw deelname per post uw badge.
Indien u niets ontvangen heeft kunt u zich melden bij de inschrijfbalie voor het in ontvangst nemen van uw badge.

Registratie

Op woensdag 27 maart kunt u zich vanaf 08.00 uur melden bij de congresbalie voor het in ontvangst nemen van de congresbescheiden indien u die nog niet ontvangen heeft of u zich nog niet in heeft geschreven.
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn daar het congres precies om 09.00 uur begint.

Wij verplichten u alle congresdagen uw naambadge te dragen.

balie
Hotelaccommodatie

Op internet zijn vele sites te vinden die u kunnen helpen bij het vinden en boeken van overnachtingsmogelijkheden.
En er is hotelservice beschikbaar. Op de introductie pagina van deze site vindt u daarover meer informatie zodra die beschikbaar is.

Posters
U levert uw poster 3 keer aan/in:
Accreditatiepunten

Dit wetenschappelijke congres is uiteraard erkend als nascholing.

Belangenverstrengeling

Om iedere vorm van ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te bieden in eventueel conflicterende belangen dient u eventuele conflicterende belangen te vermelden in uw presentatie.

Bij presentaties is het voor de toehoorder/lezer van belang te weten in hoeverre er bij de spreker, of bij diens eventuele mede-auteurs, sprake is van een belangenverstrengeling.

Het bestaan van belangenverstrengeling hoeft presenteren niet in de weg te staan maar er dient voldaan te worden aan twee voorwaarden.

Het gaat hierbij zowel om voordrachten en posters gepresenteerd op de jaarvergadering als om alle overige door het NOG geaccrediteerde bij- en nascholing.

Benodigde verklaring

De te verschaffen informatie is tweeledig.

REGEL VASTGESTELD DOOR DE ACCREDITATIECOMMISSIE

In het Accreditatie Overleg (AO) d.d. 17 juni 2013 is besloten dat sprekers tijdens geaccrediteerde bijeenkomsten een disclosure slide in hun presentatie moeten opnemen, als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.
De inhoud van de bijgevoegde disclosure slide is geaccordeerd door de CGR (code geneesmiddelenreclame) en IGZ (inspectie voor de gezondheidszorg).

disclosure

De dia's zijn te downloaden van deze site. Zowel voor powerpoint als keynote is de dia in breedbeeld formaat, u kunt het formaat wijzigen in uw presentatie.

Disclosure dia powerpoint
Disclosure dia keynote

U dient deze dia te gebruiken als eerste dia in uw (poster)presentatie!

Koffie- thee- en lunchpauzes

De koffie-, thee- en lunchbuffetten bevinden zich in de Expositieruimte. Koffie, thee en lunch worden op vertoon van uw badge verstrekt.

Sprekersinstructie

Informatie over het gebruik van powerpoint en keynote tijdens uw presentatie is hier te vinden.

Contactinformatie

Op deze pagina.

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag