PROGRAMMA DONDERDAG 3 SEPTEMBER

Het gedetailleerde programma (met sprekerslijst per dag) kunt u downloaden zodra het beschikbaar is:

donderdag

En u kunt het wetenschappelijk programma van alle dagen hier inzien.

zaalNOG

CURSUSSEN DONDERDAG

De oogarts en het rijbewijs: 2 uur

09.00 – 11.00 uur, cursuszaal 1

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom de keuring voor het rijbewijs.
Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden om het rijbewijs te behouden via een Praktische Rijgeschiktheidstest, ook als de gezichtsscherpte lager is dan 0.5 of het gezichtsveld kleiner is dan 120 graden.
Deze cursus is bedoeld voor oogartsen die keuren voor het CBR en voor oogartsen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met vragen over autorijden of andere vormen van gemotoriseerd verkeer. U wordt bijgepraat over de nieuwe CBR-procedures en over de juiste meetmethodes, keuringsrapportages en formulieren. U krijgt informatie over de wetgeving en keuringseisen. Tenslotte hoort u de opties bij co-morbiditeit, en hoe hulpmiddelen zoals de bioptische telescoopbril worden toegepast bij ontoereikende gezichtsscherpte of hoe het aanleren van compensatoire kijkstrategiën kan helpen bij een verminderd gezichtsveld.

Docenten: M. Tan (CBR), L.R. van Rijn, F. Postema, W. van Damme, B. Melis-Dankers

 

Gonioscopie

09.00 – 10.00 uur, cursuszaal 2

De volgende elementen komen aan bod: welke lens gebruik je en waarom, hoe is de kamerhoek opgebouwd (welke structuur zie je), hoe voer je het onderzoek uit (systematische benadering, waar let je op), hoe beschrijf je de bevindingen (welke classificatie gebruik je en waarom) en welke conclusies verbind je hieraan. Daarna zal aan de deelnemers worden gevraagd om getoonde normale en pathologische kamerhoekvarianten te beschrijven.

Docent: L.J. van Rijn

 

De gezwollen papil: geen paniek

09.00 – 10.00 uur, cursuszaal 3

Met behulp van voorbeelden uit de praktijk wordt de beslisboom voor de gezwollen papil doorgenomen.
Wanneer is er sprake van spoed?
Wanneer is een verwijzing neuroloog noodzakelijk?
En wanneer juist niet nodig?

Docenten:I. Notting, M. Wefers Bettink

 

Basiscursus refractiechirurgie: 2 uur

10.30 - 12.30 uur, cursuszaal 2

A. Refractieve Laser

 1. Surface ablation (transPRK en Lasek) en Femto-Lasik
  Docenten: O. Goslings, C. Verdoorn
 2. Smile
  Docenten: M. Luger, B. Leyssens

B. Phake Implants

 1. Artisan/Artiflex
  Docent: M. Landesz
 2. ICL
  Docenten: M. Luger, F. Kerkhoff

C. Refractieve lens exchange met premium IOL’s

 1. Hoe werkt een Multifocaal IOL
  Docent: M. Luger
 2. Biometrie bij Monofocale, Torische en Multifocaal IOL’s
  Docent: D. Goslings
 3. Hoe kies je de geschikte patiënt voor een Multifocale IOL of Multifocaal/torische IOL
  Docent: N. Trap
 4. Counseling MF IOL
  Docent: F. Kerkhoff
 5. Nabehandeling van een MF IOL met een add-on IOL of Refractieve laser
  Docenten: M. Landesz, B. Leyssens

 

Basiscursus cornea topografie: 2 uur

10.30 – 12.30 uur, cursuszaal 3

Cornea topografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen.
Daarnaast is het noodzakelijk voor vroeg-detectie van keratoconus, zodat er tijdig gecrosslinkt kan worden.
Er zijn verschillende cornea topografen op de markt, de cursus is toegespitst op de Pentacam.

De cursus bestaat uit drie onderdelen.

Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te beoordelen. De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of regeltjes die je snel weer vergeet.

Docenten: R. Stoutenbeek, R.J. Wijdh

 

Help, een vlek in fundo, wat NU?

11.30 - 12.30 uur, cursuszaal 1

Tijdens deze cursus zullen we u meenemen in de wereld van intraoculaire laesies.
Aan de hand van foto’s zullen we op een interactieve manier ingaan op de differentiaaldiagnose (benigne, maligne).
Daarnaast zullen we een overzicht geven van de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van de verschillende intraoculaire laesies.
Welke bijwerkingen zien we na behandeling en hoe kunnen deze behandeld worden.
Welke mogelijkheden voor aanvullende diagnostiek en behandelingsopties kunnen we in de toekomst nog verwachten?

Docent: N.C. Naus-Postema

 

Geen kleine volwassenen. De bijzonderheden van kinderuveitis

14.00 – 15.00 uur, cursuszaal 1

Ongeveer 5000 kinderen in Nederland lijden aan verschillende vormen van uveitis. Dit is een invaliderende inwendige oogziekte, welke kan leiden tot permanent visusverlies en in de meeste gevallen agressieve systemische immunosuppressieve therapie vereist. De oorzaken van uveitis bij kinderen zijn anders dan bij volwassenen, de behandeling vereist een speciale aanpak en is per definitie multidisciplinair. Bij de behandeling van kinderen met uveitis vindt een verschuiving plaats van de patiëntgerichte zorg naar een gezinsgerichte zorg. De bijzondere oorzaken, typische en atypische klinische beelden, diagnostiek en behandeling van kinderuveitis worden met U gedeeld. DO’s en DON’T s, instinkers en clues. Wat kan wel en wat kan beter niet gedaan worden in de perifere praktijk? Hoeveel, hoe vaak en hoe lang en waarmee druppelen? …. Of niet? Steroïden: vriend of vijand? Nieuwe therapeutische mogelijkheden.

Docenten: J. de Boer, V. Koopman-Kalinina Ayuso

 

Basiscursus gezichtsveldonderzoek: 2 uur

09.00 – 11.00 uur, cursuszaal 2

Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet moeilijk, maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een gezichtsveld systematisch te beoordelen.
De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen.
Welke test kies je?
Is het onderzoek betrouwbaar?
Wat zijn veelvoorkomende artefacten en hoe herken je die?
Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai?
Wat betekenen de global indices?
Hoe onderscheid je een normaal van een afwijkend gezichtsveld?
Welke afwijkingen passen bij glaucoom?
En welke bij andere pathologie?
Na de voordracht volgt individueel oefenen met gezichtsvelden die aan het einde zullen worden besproken.

Docenten: R.P.H.M. Müskens, N.M. Jansonius

 

Glaucoma Bootcamp: Een glaucoom training voor millennials: 2 uur

14.00 – 16.00 uur, cursuszaal 3

Deze glaucoom training is ontworpen voor AIOSSEN, maar ook geschikt voor oogartsen die hun basiskennis over glaucoom willen opfrissen.
De focus ligt op praktische kennis die je gaat helpen tijdens de spreekuren.
De training is probleemgestuurd; vanuit casuïstiek behandelen we de kennis die je nodig hebt om in getoonde situaties de goede beslissingen te nemen.
Het zal gaan over diagnostiek van glaucoom; hoe doe je een zorgvuldige workup? Hoe bepaal je de target pressure? Hoe bouw je medicatie op? Maar ook: wat zijn de valkuilen bij perimetrie? Hoe houdt je oog voor efficiency zodat je spreekuur niet uitloopt. Wat doe je met revisie termijnen? Gonioscopie, pachymetrie, papillen, OCT, kortom, alle tips, tricks en valkuilen bij glaucoom op een rijtje.

De training heeft een hoog tempo, is compact en vrij intensief.

Docent: T.P. Colen

 

Onbegrepen visusdaling

15.30 – 16.30 uur, cursuszaal 1

De cursus geeft u handvatten voor een systematische aanpak van het oogheelkundig onderzoek bij patiënten met een onbegrepen visusdaling.
Door nieuwe imaging technieken is er nogal wat veranderd in de diagnostische tools die we voorhanden hebben. Denk aan de OCT, waarmee tegenwoordig nauwkeurig en in een vroeg stadium afwijkingen in de zenuwvezellaag en ganglioncellaag van de retina te ontdekken zijn. Maar de basis blijft de systematische benadering.

Nadat de deelnemers een korte uitleg krijgen over de beslisbomen die we hanteren, zal uitgebreid geoefend worden met echte casuïstiek uit onze eigen praktijk.

Docenten: J.W. Pott, J. van Everdingen, N. Bauer

 

GEANNULEERD: Tips van ouwe rotten over gesprekken voeren in de oogheelkunde

16.30 – 17.30 uur, cursuszaal 2

Tips van ouwe rotten over gesprekken voeren in de oogheelkunde; tevreden patiënten, het voorkomen van klachten en shared discision making.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan slecht nieuws gesprekken, lastige gesprekken en motivatie gesprekken uit de oogheelkundige praktijk. Hoe zorg je dat een ontevreden patiënt niet leidt tot een juridisch steekspel, hoe zorg je dat patiënten een slecht nieuws gesprek ervaren als waardevol en hoe houd je patiënten met een chronische aandoening gemotiveerd voor de behandeling. Welke rol speelt share discision making in de tevredenheid van de patiënt en de reputatie van uw praktijk.

Vier door de wol geverfde oogartsen geven tips en tricks. Géén rollenspellen!

Docenten: J. Bleeker, G. Dijkman, G. Luijten, M. Marinkovic

 

BBC: juiste zorg op de juiste plek

16.30 – 17.30 uur, cursuszaal 3

De cursus is gratis, u dient zich wel via het inschrijfformulier aan te melden.

Docenten: BBC

 

Duurzame Oogheelkunde (Sustainable Healthcare)

17.00 - 18.00 uur, cursuszaal 1

De gezondheidszorg is medeverantwoordelijk voor emissie van broeikasgassen, maar zal ook de gevolgen van klimaatverandering merken. Wetenschappelijk is hier al veel over gepubliceerd, zie b.v. lancetcountdown.org.
Internationaal en nationaal wordt beleid gemaakt om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

In deze cursus willen wij de rol van de oogheelkunde in deze klimaatdiscussie bespreken. Tevens worden voorbeelden gepresenteerd van reeds uitgevoerde initiatieven en zal een werkgroep worden opgericht.
Met o.a. een spreker van het ministerie van VWS, een fabrikant van oogheelkundig instrumentarium, en betrokken oogartsen.

De cursus is gratis, u moet zich wel inschrijven via het formulier.

Docenten: S. Elferink, R. van Leeuwen, B. Portengen

 

sessie

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag